Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Europejski Dzień Parków Narodowych

24-05-2017

Park Narodowy jest jedną z najwyższych form ochrony przyrody. Wg polskiego prawa to ściśle określony obszar, na którym ochronie podlega cała przyroda ożywiona i nieożywiona – zwierzęta, rośliny, grzyby, ekosystemy i ich wzajemne oddziaływania, gleba, stosunki wodne i krajobraz.


Ochrona w parkach narodowych może przyjmować różną postać. W Polsce w większości miejsc jest to forma czynna, która polega na odtworzeniu przekształconych wcześniej siedlisk lub na podtrzymywaniu istnienia środowisk niemogących przetrwać samodzielnie.


W środowisku nie zmienionym przez człowieka, działania ochronne mają raczej charakter bierny i polegają na wytyczeniu obszarów ochrony ścisłej, gdzie wykluczona jest jakakolwiek ingerencja. Tu natura rządzi się własnymi prawami, a ochronie podlegają naturalnie przebiegające procesy przyrodnicze.


Na terenie Polski znajdują się 23 parki narodowe, których łączna powierzchnia zajmuje zaledwie 1% powierzchni kraju. Dwa z nich: Bieszczadzki i Magurski mieszczą się w województwie podkarpackim. Pierwszy z nich został utworzony 1973 roku, chroni najwyższe partie polskiej części Karpat Wschodnich.  Jego powierzchnia wynosi ok. 292 km2. Jego siedziba są Ustrzyki Górne. Symbolem – ryś. Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej utworzony został w roku 1995. Chroni przede wszystkim unikatowy w skali Karpat obszar przejściowy między Karpatami Zachodnimi i Karpatami Wschodnimi. Powierzchnia wynosi ok. 190 km2. Symbolem MPN jest orlik krzykliwy.


W rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie, obchodzony jest Europejski Dzień Parków Narodowych. Tym najstarszym europejskim parkiem narodowym jest szwedzki park narodowy Sarek utworzony 24 maja 1909 r.


Źródła: Ekokalendarz, MPN, BdPN

Fot. M.Jedynak, M.Pociask, A.Krzykwa

 

wstecz
Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE
Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo