Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Bocian biały

31-05-2017

Bocian biały (Ciconia ciconia) to ptak z rodziny bocianowatych. Jego waga wynosi od 2,7 do 4,5 kg. Wysokość dorosłego ptaka to ok. 80 cm, a rozpiętość skrzydeł dochodzi do 2 m. Skład bocianiej diety zależy od rejonu, pory roku oraz panujących warunków. Żywi się on gryzoniami, płazami, ssakami owadożernymi, rybami, dużymi owadami, dżdżownicami. Rzadziej jego ofiarami padają gady, czy pisklęta.


Bocian jest gatunkiem zasiedlającym krajobraz rolniczy, a jego występowanie wiąże się głównie z terenami podmokłymi w pobliżu, których obserwuje się największą koncentrację gniazd. Swoje gniazda zakłada w pobliżu siedzib ludzkich budując je na drzewach, budynkach gospodarczych, oraz słupach trakcji energetycznych.


Z zimowiska powracają ptaki w ostatnich dniach marca lub w kwietniu. Tuż po przylocie poprawiają swoje stare gniazda lub przystępują do budowy nowych. Spędzają w naszym kraju około 5 miesięcy, po czym już od połowy sierpnia odlatują na zimowiska w Afryce. Jako pierwsze odlatują ptaki które w danym roku nie odbywały lęgu oraz młode.


Poważne niebezpieczeństwo dla bocianów stanowią napowietrzne linie energetyczne, tym bardziej, że coraz więcej z nich decyduje się na budowę gniazd właśnie na słupach linii energetycznych. Młode uczące się latać często giną porażone prądem. Problem dotyczy również dorosłych bocianów, które chętnie siadają na stacjach transformatorowych. Innym problemem są pozostawiane na polach sznurki od snopowiązałek – zbierane do gniazd przez bocianich rodziców jako miękka wyściółka, owijają się pisklętom wokół nóg odcinając dopływ krwi, co jest przyczyną okaleczania i „amputacji” kończyn. Osuszanie terenów podmokłych, regulacja rzek i drobnych cieków wodnych, zarastanie łąk na skutek braku ich użytkowania oraz intensyfikacja rolnictwa, powodują zanikanie bocianich żerowisk.


Dzień Bociana Białego obchodzony jest 31 maja dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Święto jest pretekstem do popularyzacji wiedzy na temat życia bocianów oraz ich szczególnego miejsca w polskiej kulturze i krajobrazie. Ma również zwrócić uwagę na potrzebę ich ochrony.


Źródła: Ekokalendarz, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

Fot. M.Pociask, I.Muzyka, M.Sebastianka
 

wstecz
Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE
Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo