Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

V numer czasopisma "Biznes i Etos"

12-09-2018

Jest już kolejny - piąty numer czasopisma "Biznes i Etos" wydawanego w ramach projektu „Razem dla Zielonego Podkarpacia - budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę”, który jest współfinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przez środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”.

 
W numerze mowa jest m.in. o roślinach, które stanowią fundamentalna część życia na Ziemi, bez których nie mogłaby istnieć większość innych form życia (w tym człowiek). O problemach i zagrożeniach w utrzymaniu różnorodności biologicznej - przekształcaniu warunków środowiskowych, fragmentacji siedlisk, introdukowaniu organizmów obcych oraz nadmiernej eksploatacji.
 
Czasopismo jest dostępne bezpłatnie w siedzibie Stowarzyszenia PRO CARPATHIA (ul. Rynek 16, II piętro) lub do pobrania na stronie projektu.
 
wstecz
Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE
Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo