Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

15-lecie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego

25-10-2008
W Czarnorzekach odbyły się obchody 15 rocznicy powstania Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Podczas sesji Rady Społecznej Parku przypomniano starania o utworzenie tego obszaru i jego rolę w ochronie środowiska naturalnego na Pogórzu. Z okazji jubileuszu wydano nową mapę Pogórza Dynowskiego i Strzyżowskiego, ułatwiającą zwiedzanie tych ciekawych przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo terenów.
 
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy utworzono w 1993 roku w najwyższych i najcenniejszych przyrodniczo częściach Pogórza Strzyżowskiego i sąsiadującego z nim Pogórza Dynowskiego Powstały tu też trzy rezerwaty przyrody.
Atrakcją Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego są występujące na szczytach wzniesień fantastycznie uformowane skałki. Te piaskowcowe wychodnie powstały w okresie trzeciorzędu kilkadziesiąt milionów lat temu. Najliczniej odwiedzany jest rezerwat Prządki. Zwiedzanie Parku ułatwia gęsta sieć szlaków i ścieżek turystycznych, przyrodniczych, edukacyjnych i rowerowych.
wstecz
Strona internetowa opracowana w ramach projektu "ZielonePodkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegiępoprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego ObszaruGospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetuRzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej faunypuszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcariiw ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UniiEuropejskiej oraz w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodnościbiologicznej w wymiarze ekosystemowym" realizowanego w ramach Mechanizmu FinansowegoEuropejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 - 2014.
Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo