Projekty realizowane

 

 

 

 

Aktualności

15-lecie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego

25-10-2008
W Czarnorzekach odbyły się obchody 15 rocznicy powstania Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Podczas sesji Rady Społecznej Parku przypomniano starania o utworzenie tego obszaru i jego rolę w ochronie środowiska naturalnego na Pogórzu. Z okazji jubileuszu wydano nową mapę Pogórza Dynowskiego i Strzyżowskiego, ułatwiającą zwiedzanie tych ciekawych przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo terenów.
 
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy utworzono w 1993 roku w najwyższych i najcenniejszych przyrodniczo częściach Pogórza Strzyżowskiego i sąsiadującego z nim Pogórza Dynowskiego Powstały tu też trzy rezerwaty przyrody.
Atrakcją Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego są występujące na szczytach wzniesień fantastycznie uformowane skałki. Te piaskowcowe wychodnie powstały w okresie trzeciorzędu kilkadziesiąt milionów lat temu. Najliczniej odwiedzany jest rezerwat Prządki. Zwiedzanie Parku ułatwia gęsta sieć szlaków i ścieżek turystycznych, przyrodniczych, edukacyjnych i rowerowych.
wstecz

Noclegi w Bieszczadach

Facebook

 
 

Strony "Pro Carpathia"

 

 

 

 

 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.