Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

25 lutego - zapraszamy na szkolenie w Jarosławiu

18-02-2009
Drugie spotkanie z cyklu szkoleń poświęconych możliwościom wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturalnych w kreowaniu oferty turystycznej. W ramach cyklu, zaplanowane jest 10 spotkań w różnych częściach województwa.

24 lutego zapraszamy na szkolenie w Tryńczy

16-02-2009
Pierwsze szkolenie poświęcone możliwościom wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturalnych w kreowaniu oferty turystycznej

Materiały szkoleniowe - do pobrania!

31-01-2009
Zapraszamy do pobrania materiałów szkoleniowych ze spotkań poświęconych poszukiwaniu środków finansowych na ochronę, konserwację, rewitalizację (i działania towarzyszące) obszarów chronionych.

W Zarzeczu w Muzeum Dzieduszyckich

30-01-2009
Wspólnie o losach pałacu i parku.

Szkolenia w ramach projektu "Zielone Podkarpacie"

30-01-2009
(1) Szkolenia z zakresu wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturalnych w kreowaniu oferty turystycznej (turystyka przyrodnicza, agroturystyka); (2) Szkolenia z zakresu opracowywania i przygotowywania ścieżki przyrodniczej;

15-lecie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego

25-10-2008
W Czarnorzekach odbyły się obchody 15 rocznicy powstania Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Podczas sesji Rady Społecznej Parku przypomniano starania o utworzenie tego obszaru i jego rolę w ochronie środowiska naturalnego na Pogórzu.

Promowanie Pogórza Przemyskiego

24-10-2008
W Birczy oficjalnie otwarto Ośrodek Edukacji Leśnej będący częścią Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie. Podczas uroczystości, która odbyła się 23 października podsumowano szereg imprez organizowanych w 2008 roku w LKP.

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo