Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Czasopismo "Biznes i Etos"

Czasopismo "Biznes i Etos"

Czasopismo będzie zawierało w sobie artykuły dotyczące styku działań związanych z ochroną przyrody i działalnością gospodarczą człowieka (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych w woj. podkarpackim oraz wywiady z decydentami, osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie działań i innymi działającymi w obszarze ochrony przyrody. W czasopiśmie znajdą się relacje ze spotkań mediacyjnych i innych wydarzeń czy publikacji jakie zaplanowane są do realizacji w ramach Projektu.


NA DOBRY POCZĄTEK
Czy można pogodzić ochronę przyrody z działalnością człowieka? Czy ochrona przyrody musi kojarzyć się przeciętnemu zjadaczowi chleba wyłącznie z agresywnymi działaniami ekologów? Czy obszary chronione to tylko ograniczenia, czy jednak również szansa dla lokalnego rozwoju? Jak ważną rolę w skutecznej ochronie przyrody spełnia dialog, integracja i współpraca środowisk mających na nią wpływ? Czy województwo podkarpackie jest pożądaną destynacją dla turysty w kontekście turystyki przyrodniczej? Czy w naszym województwie można mówić o ekologii? Co myślą na ten temat Ci, którzy odpowiadają za ochronę przyrody na Podkarpaciu? Na te i dziesiątki innych pytań postaramy się odpowiedzieć przez najbliższe miesiące wydając kolejne pięć numerów periodyku „Biznes i Etos”, który dotyka „zielonych” tematów związanych z naszym województwem. W każdym z nich znajdzie się miejsce na kilkanaście pytań dla decydentów chroniących przyrodę. Tych z „najwyższych” dyrektorskich stanowisk, ale i tych z poziomu leśniczówek. Jakie zniszczenia w środowisku przyrodniczym generuje wzmożony ruch turystyczny i jak można im zapobiegać? Na te i inne pytania odpowiada Zastępca Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego – dr Tomasz Winnicki. Jakie mamy formy ochrony przyrody i ile ich jest? Warto zapoznać się z tekstem przedstawiającym ochronę przyrody na Podkarpaciu. Następnym ważnym i aktualnym tematem jest sytuacja rzeszowskiego zalewu, którą opowiada profesor Krzysztof Kukuła, hydrobiolog. Dowiemy się również, jak lokalna społeczność może mieć wpływ na swoje „małe podwórko”. Fascynują nas drzewa, szczególnie duże okazy z kilkusetletnim rodowodem. Dlatego też warto zapoznać się z tekstem o naszych wspaniałych drzewach. Zwróćmy również uwagę na ścieżki przyrodnicze w naszym województwie oraz o konieczność dbania o nie. Niech za przykład posłuży zrewitalizowana ścieżka „Winne-Podbukowina” w Bachórcu k. Dubiecka. Ścieżki przyrodnicze odgrywają przecież ważną rolę w edukacji ekologicznej. Również Lasy Państwowe w postaci Leśnych Kompleksów Promocyjnych promują proekologiczną politykę państwa. Jednym z ich zadań jest edukacja leśna społeczeństwa z wykorzystaniem stworzonego zaplecza. Spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu jest możliwe również dzięki ekomuzeum, których i w naszym województwie jest kilka.

 

 

CZY POWSTANIE TURNICKI PARK NARODOWY?

Jeszcze w latach 90. pojawiła się koncepcja utworzenia na terenach Pogórza Przemyskiego Turnickiego Parku Narodowego, chroniącego reliktową Puszczę Karpacką. Projektowany park narodowy miałby się znajdować na terenie części Pogórza Przemyskiego i Gór Sanocko-Turczańskich. Obejmowałby głównie słabo zaludnione, lesiste obszary tzw. państwa arłamowskiego. Ten numer naszego czasopisma poświęcamy głównie tematyce projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Pomysł od lat niezmiennie spotyka się ze sprzeciwem ze strony lokalnych władz. Jedna i druga strona deklaruje dbałość o sprawy ekologii i troskę o lokalną społeczność. Czy możliwy jest między nimi kompromis? Paweł Średziński z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze opowiada o reliktowej Puszczy Karpackiej, która pod względem przyrodniczym jest drugim takim cennym miejscem w Polsce, zaraz po Puszczy Białowieskiej. Natomiast przedstawiciele lokalnych władz czy PGL LP Nadleśnictwa Bircza odpowiadają, że chronią przyrodę, ale parku narodowego na tym terenie nie chcą. Utworzenie rezerwatu przyrody „Reliktowa Puszcza Karpacka” jest działaniem mającym przyczynić się do zachowania turnickich lasów we właściwym stanie. Nie zabraknie również odniesienia do parków narodowych w Kanadzie, która mimo zajmowania tak ogromnego terytorium, przykłada wielką wagę do zachowania w nienaruszonym stanie swojej przyrody. O ile pod względem całkowitej powierzchni Polska jest 32 razy mniejsza od Kanady, to pod względem powierzchni parków narodowych ustępuje jej drastycznie. Pozostając w tematyce obszarów chronionych na Podkarpaciu, polecamy artykuł dotyczący rezerwatów, które w przeszłości były obszarem intensywnej działalności ludzkiej. Jeden z najładniejszych parków zamkowych w Polce znajduje się w Krasiczynie, u podnóża Pogórza Przemyskiego. Aby dowiedzieć się kto sprowadził tam egzotyczne drzewa i krzewy, polecamy przeczytać artykuł „Piękno zaklęte w zieleni”. Ścieżki dydaktyczne są bardzo ważnym narzędziem wspierającym ochronę przyrody. Pozwalają one na połączenie edukacji przyrodniczej z pasją wędrowania. Przykładem takiej inicjatywy jest utworzenie ścieżki przyrodniczo- historycznej „Olchowiec” w Beskidzie Niskim. Czy można efektywnie prowadzić gospodarstwo rolne i zachować różnorodność biologiczną? Czy biznes turystyczny może rozwijać się na terenach objętych różnymi formami ochrony przyrody? Odpowiedzi na te pytania nie są proste, jednak w tym numerze postaramy się na nie odpowiedzieć. Już tradycyjnie… numer zamkną ostatnie wiadomości z projektu „Razem dla Zielonego Podkarpacia”.

 

 

Pliki do pobrania

Biznes i Etos nr 1

Biznes i Etos nr 2

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE
Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo