Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Czasopismo "Biznes i Etos"

Czasopismo "Biznes i Etos"

Czasopismo będzie zawierało w sobie artykuły dotyczące styku działań związanych z ochroną przyrody i działalnością gospodarczą człowieka (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych w woj. podkarpackim oraz wywiady z decydentami, osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie działań i innymi działającymi w obszarze ochrony przyrody. W czasopiśmie znajdą się relacje ze spotkań mediacyjnych i innych wydarzeń czy publikacji jakie zaplanowane są do realizacji w ramach Projektu.


NA DOBRY POCZĄTEK
Czy można pogodzić ochronę przyrody z działalnością człowieka? Czy ochrona przyrody musi kojarzyć się przeciętnemu zjadaczowi chleba wyłącznie z agresywnymi działaniami ekologów? Czy obszary chronione to tylko ograniczenia, czy jednak również szansa dla lokalnego rozwoju? Jak ważną rolę w skutecznej ochronie przyrody spełnia dialog, integracja i współpraca środowisk mających na nią wpływ? Czy województwo podkarpackie jest pożądaną destynacją dla turysty w kontekście turystyki przyrodniczej? Czy w naszym województwie można mówić o ekologii? Co myślą na ten temat Ci, którzy odpowiadają za ochronę przyrody na Podkarpaciu? Na te i dziesiątki innych pytań postaramy się odpowiedzieć przez najbliższe miesiące wydając kolejne pięć numerów periodyku „Biznes i Etos”, który dotyka „zielonych” tematów związanych z naszym województwem. W każdym z nich znajdzie się miejsce na kilkanaście pytań dla decydentów chroniących przyrodę. Tych z „najwyższych” dyrektorskich stanowisk, ale i tych z poziomu leśniczówek. Jakie zniszczenia w środowisku przyrodniczym generuje wzmożony ruch turystyczny i jak można im zapobiegać? Na te i inne pytania odpowiada Zastępca Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego – dr Tomasz Winnicki. Jakie mamy formy ochrony przyrody i ile ich jest? Warto zapoznać się z tekstem przedstawiającym ochronę przyrody na Podkarpaciu. Następnym ważnym i aktualnym tematem jest sytuacja rzeszowskiego zalewu, którą opowiada profesor Krzysztof Kukuła, hydrobiolog. Dowiemy się również, jak lokalna społeczność może mieć wpływ na swoje „małe podwórko”. Fascynują nas drzewa, szczególnie duże okazy z kilkusetletnim rodowodem. Dlatego też warto zapoznać się z tekstem o naszych wspaniałych drzewach. Zwróćmy również uwagę na ścieżki przyrodnicze w naszym województwie oraz o konieczność dbania o nie. Niech za przykład posłuży zrewitalizowana ścieżka „Winne-Podbukowina” w Bachórcu k. Dubiecka. Ścieżki przyrodnicze odgrywają przecież ważną rolę w edukacji ekologicznej. Również Lasy Państwowe w postaci Leśnych Kompleksów Promocyjnych promują proekologiczną politykę państwa. Jednym z ich zadań jest edukacja leśna społeczeństwa z wykorzystaniem stworzonego zaplecza. Spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu jest możliwe również dzięki ekomuzeum, których i w naszym województwie jest kilka.

 

 


 

Pliki do pobrania

Biznes i Etos nr 1

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE
Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo