Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności projektowe

Konkurs na najciekawszą prezentacje multimedialną!

17-03-2014
Plakat konkursowy

 

 

 

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną
„Metody ochrony obszarów chronionych w XXI w.”

 

 

 

Konkurs „Ochrona obszarów chronionych w XXI wieku”

organizowany  w ramach projektu

 

 

 

„Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne”

realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Cele konkursu:

·         popularyzacja zagadnień związanych z funkcjonowaniem korytarzy ekologicznych wraz z szeroko pojętą ochroną środowiska,

·         propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej działań proekologicznych,

·         poszerzenie wiedzy z zakresu korytarzy ekologicznych,

·         kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących konieczności ochrony piękna przyrody oraz właściwych postaw wobec przejawów jej niszczenia,.

 

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej tematyki konkursowej (Natura 2000, korytarze migracyjne, ochrona przyrody, wpływ działań antropogenicznych na środowisko naturalne, współpraca międzynarodowa na rzecz obszarów chronionych).

 

Termin zgłoszeń: 15/05/2014

Termin składania prac: 30/05/2014

 

 

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie

 

 

 

 

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo