Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności projektowe

Minął już półmetek realizowanego projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”

04-09-2014
© B.Pirga 2014. Amatorzy...
© B.Pirga, P.Wasiak 2013. Ryś...

Minął już półmetek realizowanego projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”, który jest realizowany w partnerstwie kilku organizacji m.in. Bieszczadzki i Magurski Park Narodowy, Stowarzyszenie „Pro Carpathia” z Rzeszowa, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie wraz z 11 nadleśnictwami.


Celem projektu jest zachowanie spójności środowiska życia zwierząt na obszarze województwa podkarpackiego poprzez tworzenie nowych i utrzymanie istniejących korytarzy ekologicznych. Oprócz kontroli dróg publicznych pod kątem lokalizacji miejsc ich przekraczania przez zwierzęta istotnym elementem działań Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest rozpoznanie stanu populacji zwierząt wskaźnikowych (drapieżnych i kopytnych). Uzyskiwane informacje na bieżąco publikowane są na stronie internetowej Parku (www.bdpn.pl) w zakładce "Nauka" - "Fauna" - "Monitoring fauny". Zimowe tropienia na dłuższych dystansach pozwalają poznać zarówno sposób użytkowania przestrzeni przez drapieżniki jak również interakcje pomiędzy gatunkami.


„Przykładowo w kwietniu tego roku tropiono grupę wilków z jednej z watah, która po przekroczeniu drogi publicznej w okolicach Nasicznego upolowała dzika. Wilki, prawdopodobnie spłoszone pozostawiły w całości swoją ofiarę. Na amatorów łatwego łupu nie trzeba było długo czekać. Szybko pojawiła się tam matka prowadząca wyrośnięte już niedźwiadki” – mówi B. Pirga z Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Całość zdarzenia zarejestrowano na filmie monitoringowym (https://vimeo.com/99010363).


Rejestracja przy pomocy wielu fotopułapek na dużym obszarze przynosi ciekawe rezultaty. Czasami udaje się rozpoznawać osobniki. Unikatowy układ plam u rysi, pod warunkiem odpowiednio dobrej jakości nagrań i "ustawienia" zwierzęcia, daje możliwość potwierdzenia obecności tych samych zwierząt w oddalonych od siebie lokalizacjach. Tak było w przypadku areału "stuposiańskiego" rysi gdzie tego samego osobnika obserwowano bezpośrednio i zarejestrowano żerującego na świeżo upolowanym przez siebie młodym jeleniu. Ryś polował  w rejonie Mucznego, jednak rejestrowany również był przy przekraczaniu drogi publicznej oraz podczas przejścia po kłodzie - przy gawrze niedźwiedzia w rejonie Ustrzyk Górnych.


„Zbliża się kolejna zima - oby bardziej śnieżna. Na bieżąco zbieramy dane, zaś śnieg znacznie to ułatwia "pokazując" szlaki wędrówek drapieżników. Zwierzęta żyjące na obszarach zmienionych przez człowieka zmuszone są przekraczać bariery, które im tworzymy i rozbudowujemy. Dla zachowania unikalnego układu przyrodniczego musimy pozostawić zwierzętom możliwość przemieszczeń, zarówno w obrębie rozległych areałów jak również pomiędzy nimi” – dodaje P. Wasiak z Bieszczadzkiego Parku Narodowego.


Autorzy:
Bartosz Pirga, Przemysław Wasiak
Bieszczadzki Park Narodowy

 

Projekt „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”  współfinansowany przez Szwajcarię w ramach  szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi

Unii Europejskiej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zielonepodkarpacie.pl

 

 

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo