Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności projektowe

Komiksowy konkurs przyrodniczy!

08-09-2014

Konkurs „KORYTARZE MIGRACYJNE ZWIERZĄT W KARPATACH – ROLA I ZNACZENIE” organizowany jest w ramach projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej-korytarze migracyjne” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Cele konkursu:

  •  popularyzacja zagadnień związanych z funkcjonowaniem korytarzy ekologicznych wraz z szeroko pojętą ochroną środowiska,
  •  propagowanie wśród młodzieży działań proekologicznych,
  •  poszerzenie wiedzy z zakresu korytarzy migracyjnych,
  •  kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących konieczności ochrony piękna przyrody oraz właściwych postaw wobec przejawów jej niszczenia.


PrPPrzedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu / historii obrazkowej na temat korytarzy migracyjnych zwierząt w Karpatach –  ich roli i znaczenia. Komiks powinien składać się z 5 obrazków.Formularz, na którym należy narysować komiks znajduje się w załączeniu i stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu). Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.


 

 

WAŻNE! : Dopuszcza się aby formularz, na którym należy narysować komiks, miał format A3 lub A4. Ponadto może być on wydrukowany lub przerysowany na papier/karton.

Prace można nadsyłać do 28/11/2014 r.

Szczegóły znajdują się w regulaminie!!!

 

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo