Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności projektowe

Seminarium: „Korytarze migracyjne zwierząt – ich rola i znaczenie”

22-09-2014
fot. J. Szarek

 Seminarium popularyzujące wiedzę na temat korytarzy migracyjnych

Organizowane w ramach projektu pn. „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne” nr KIK/53 współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z krajami członkowskimi Unii EuropejskiejPn. „Korytarze migracyjne zwierząt – ich rola i znaczenie”Temat seminarium: „Korytarze migracyjne zwierząt – ich rola i znaczenie”

Termin seminarium: 29/09/2014 r.

Czas trwania seminarium: 1,5 – 2 h (17:00 - 19:00)

Miejsce: ul. Jana Matejki 2, Rzeszów 35-064, sala konferencyjna PTTK, II piętro

Grupa odbiorców: seminariuum ma charakter otwarty

Prelegent: Paweł Czajkowicz / pracownik Magurskiego Parku Narodowego


Agenda:


  1. Otwarcie seminarium

  2. Prezentacja Projektu „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne”, przedstawianie jego głównych założeń i celów.  Przedstawienie Partnerów Projektu.

  3. Rola i znaczenie korytarzy migracyjnych. Dotychczasowe krajowe opracowania, w szczególności mapowe, dot. korytarzy ekologicznych w Polsce. Przedstawienie głównych problemów i kwestii spornych w tym temacie różnych interesariuszy oraz możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

  4. Przedstawienie i krótki opis biologii zwierząt objętych projektem oraz minimalna wielkość populacji zdolnej do przeżycia, rodzaje migracji, znaczenie i rodzaje barier ekologicznych, chów wsobny i śmiertelność na drogach, rozdrobnienie ekosystemów leśnych, kierunki przeciwdziałania tego typu zagrożeniom. Opisanie metod monitoringu korytarzy migracyjnych: fotopułapki, tropienia długodystansowe, digitalizacja dróg (zaprezentowanie zdjęć oraz map). Dotychczasowe osiągnięcia w projekcie.

  5. Dyskusja

  6. Zakończenie seminarium

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo