Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Akademia Zrównoważonego Rozwoju

31-05-2021

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji i Podkarpacia „Pro Carpathia” organizuje wydarzenie pt. „Akademia Zrównoważonego Rozwoju” w ramach projektu „Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat” finansowanego  ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.  Wydarzenie organizowane będzie w formule on-line w dniach 7-10 czerwca br. Głównym celem wydarzenia jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie ochrony przyrody i rozwoju turystyki w parkach narodowych w województwie podkarpackim. Podczas wydarzenia uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami rozwoju turystyki aktywnej na obszarach chronionych, poprzez spotkania z zarządcami i pracownikami parków narodowych, rozmowy i wykłady na temat udostępniania turystom parków narodowych oraz ochrony cennych obszarów w parkach narodowych.

Chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić do uczestnictwa w organizowanym wydarzeniu poprzez czynny udział w dyskusjach.

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo