Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie inwentaryzacji ścieżek przyrodniczych

06-10-2014

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją od 1 października 2014 r. do 30.09.2015 r. projektu  pn. „Zielone Podkarpacie - popularyzacja  różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym” w ramach programu operacyjnego PL02 Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia  „Pro Carpathia”,  zaprasza do składania ofert na:

 Inwentaryzację ścieżek przyrodniczych w województwie podkarpackim

I.                    OPIS PROJEKTU

Celem ogólnym projektu jest promowanie różnorodności biologicznej, zwiększenia świadomości społecznej mieszkańców najbardziej cennych przyrodniczo terenów Podkarpacia nt. znaczenia  tej bioróżnorodności poprzez m.in.: szkolenia z zakresu prowadzenia działalności w obszarze turystyki, prowadzonej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, warsztaty przyrodnicze dla przewodników turystycznych, szkolenia dla młodzieży, inwentaryzację ścieżek przyrodniczych (podstawowa, aktywna forma edukacji środowiskowej),przygotowanie różnych narzędzi służących do popularyzacji różnorodności biologicznej Podkarpacia (wydawnictwa, gra dydaktyczna, filmy etc).

 

I.                    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Inwentaryzacja ścieżek powinna objąć swym zasięgiem obszar Bieszczadów, Beskidu Niskiego, Pogórza Przemyskiego, Pogórza Dynowskiego, Pogórza Strzyżowskiego, i inne). Na podstawie zebranych danych  i informacji powstanie przewodnik po ścieżkach przyrodniczych. Wybrane ścieżki powinny być inwentaryzowane według przykładowego schematu:

 

 • Nazwa ścieżki
 •  Lokalizacja (powiat, gmina / Nadleśnictwo)
 • Kilometraż ścieżki
 • Teren: płasko, wzniesienia, góry, bagniście etc.
 • Wskazówki dojazdu (jak dojechać, gdzie zostawić samochód)
 • Oznaczenie w terenie (czy są drogowskazy, czy są tabliczki informujące o ścieżce, czy są znaczki w terenie etc.)
 •  Infrastruktura turystyczna (dostępne ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, wieże widokowe, deszczochrony
 • Główne atrakcje na ścieżce, dlaczego została utworzona, co głównie pokazuje

 

 • Opis trasy wraz z atrakcjami na niej, opis przystanków (gatunki roślin, utwory geologiczne etc.) (powinna być najbardziej obszerna część )

 

 • Ciekawostki związane ze ścieżką

 

 •  Polecany najlepszy czas na zwiedzenie ścieżki i dlaczego (pora roku wiosna/lato/jesień/zima, w której np. dana roślina kwitnie)

 

 • Sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

 

 

 Termin realizacji zamówienia wyznacza się na 30.04.2015 r. Zgodnie z ustaleniami w ramach Projektu.

Termin składania ofert wyznacza się na dzień 13/10/2014 r.

 

Szczegóły w załączniku.

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo