Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Szkolenia dla młodzieży

09-04-2015

Tym samym kończymy cykl szkoleń dla młodzieży szkół wyższych mając jednocześnie ogromną nadzieję, że przekazane wartości zaowocują w przyszłości w prawidłowym i zrównoważonym gospodarowaniu zasobami naturalnymi naszego województwa.

 

V szkolenie dla młodzieży

 

Ostatnie szkolenie dla młodzieży odbyło się w dn. 15 czerwca br. W szkoleniu uczestniczyli studenci III roku Ochrony Środowiska, doktoranci nauk biologicznych oraz grupa absolwentów kierunków przyrodniczych. Tematyka obejmowała bioróżnorodność muraw kserotermicznych i torfowisk oraz charakterystykę entomofauny Podkarpacia. Szkolenia poprowadził dr Paweł Wolański oraz dr Tomasz Olbrycht.

 

 

IV szkolenie dla młodzieży


25 maja br. odbyło się czwarte szkolenie. Tematem była ochrona bioróżnorodności ekosystemów wodnych, a poprowadzili je pracownicy Katedry Biologii Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Aneta Bylak oraz prof. Krzysztof Kukuła.Podczas prelekcji przedstawiono rolę gatunków kluczowych w utrzymywaniu bioróżnorodności ekosystemów wodnych oraz współczesne problemy związane z ich ochroną.

 

Fot. I. Muzyka

 

III szkolenie dla młodzieży

 

21 maja br. na Uniwersytecie Rzeszowskim miało miejsce kolejne szkolenie dla młodzieży. Tym razem prowadzącym był dr inż. Tomasz Olbrycht, który przybliżył nam temat entomofauny i jej siedlisk na Podkarpaciu. Mieliśmy okazję zobaczyć sprzęt służący do odłowu owadów oraz bogaty zbiór okazów chrząszczy i motyli.

 

fot. I. Muzyka

 

II szkolenie dla młodzieży


17 kwietnia 2015 roku odbyło się drugie szkolenie edukacyjne z cyklu pięciu szkoleń, które mają za zadanie przybliżyć temat bioróżnorodności oraz jej ochrony. Szkolenie poprowadził dr inż. Paweł Wolański, a uczestnikami byli studenci kierunku rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

fot. I. Muzyka

 

I szkolenie edukacyjne dla młodzieży


W dniu 27.03.2015 roku odbyło się I szkolenie skierowane do młodzieży szkół wyższych organizowane w ramach projektu Zielone Podkarpacie. Szkolenie odbyło się na Uniwersytecie Rzeszowskim, a prowadzącym był dr inż. Paweł Wolański pracujący w Katedrze Agroekologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Cykl pięciu szkoleń dla młodzieży ma na celu przybliżenie zarówno ogólnych zagadnień dotyczących bioróżnorodności, jego znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów oraz sposoby ich ochrony. Spotkania poświęcone zostaną również utrzymywaniu, przywracaniu oraz zatrzymywaniu tempa zanikania cennych siedlisk.

Tematem I szkolenia była „Różnorodność gatunków i wybranych ekosystemów – zagrożenia i ochrona”. Podczas prelekcji przedstawiono różne definicje, kierunki badań oraz przyczyny zmniejszania się bioróżnorodności, jak również możliwości przystosowania się organizmów do zmian w siedlisku, zasady i założenia ochrony cennych siedlisk. W drugiej części spotkania przedstawiono bogactwo ekosystemów łąkowych, polnych, muraw kserotermicznych, muraw napiaskowych i oczek wodnych.

W szkoleniu uczestniczyli studenci kierunków wydziału Biologiczno-Rolniczego, głównie kierunku Ochrona Środowiska. Po 5 godzinnym wykładzie rozdano certyfikaty ukończenia szkolenia.

 

fot. M. Draganik

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo