Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

24 lutego zapraszamy na szkolenie w Tryńczy

16-02-2009

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” projektu „Zielone Podkarpacie” mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne bezpłatne szkolenie, poświęcone możliwościom wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturalnych w kreowaniu oferty turystycznej.

Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2009 roku (wtorek),

w siedzibie Stowarzyszenia „Kraina Sanu”, Tryńcza  127

w godz. 10.00 – 15.00

Szkolenie obejmować będzie m.in:

·         prezentację działań Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska – związanych z ochroną, konserwacją, rewitalizacją obszarów wiejskich, terenów chronionych i zabytków – na przykładzie inicjatyw ze szlaku dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Zielony Rower - Greenway Karpaty Wschodnie w kontekście przygotowywania oferty turystycznej;

·         Omówienie etapów budowy i przygotowywania oferty turystycznej;

·         Doradztwo w zakresie przygotowywania takiej oferty, w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe Państwa obszaru.

 

Szkolenie prowadzą: eksperci z Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska z Leska:

Bogdan Pyzocha i Pzemysław Ołdakowski

 

 

            Zapraszając Państwa do udziału w projekcie, liczymy na pomoc w organizacji szkoleń na Państwa terenie (realizacją projektu objęty jest obszar całego województwa) poprzez przekazanie informacji osobom zainteresowanym.

Uczestnikom szkoleń zapewniamy materiały szkoleniowe, obiad, zwrot kosztów dojazdu.

 

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa.

Osoba do kontaktu: Dorota Zielińska, tel.: 017 852 85 26

 (kom.: 0 508 207 103)

 

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo