Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Audycje radiowe o zrównoważonej turystyce

25-08-2020

W ramach projektu "Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat" powstaje cykl 10-ciu programów związanych z zasadami aktywnego spędzania wolnego czasu na obszarach chronionych przyrodą bez szkody dla środowiska na pograniczu polsko-ukraińskim. 

 

Tematyka programów opiera się głównie na następujących obszarach:
a. Zrównoważony rozwój – co oznacza i co o nim mówią oficjalne dokumenty.
b. Dlaczego Karpaty są cenne? Co grozi Karpatom?
c. Turystyka na obszarach cennych przyrodniczo na pograniczu polsko-ukraińskim.
d. Rozwój turystyki w parkach narodowych w województwie podkarpackim – Magurski i Bieszczadzki.
e. Rozwój turystyki w ukraińskich karpackich parkach narodowych – np. Beskidy Skolskie, Synewyr, Huculszczyzna.
f.  Konwencja Karpacka.

 

Zapraszamy do posłuchania audycji radiowych.

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo