Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Film promujący tradycje pszczelarskie

09-09-2020

W ramach realizacji projektu „Pszczoła karpacka - wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim” na zlecenie Stowarzyszenia „Pro Carpathia” zrealizowany został 2-minutowy film promocyjny z udziałem influencera.

 
Film ma na celu promocję tradycji pszczelarskich oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania i popularyzację hodowli pierwotnej rasy pszczoły karpackiej jako elementu dziedzictwa przyrodniczego pogranicza ukraińsko-polskiego. Jest to region bogaty w tradycje pszczelarskie i bartnicze, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Od wieków prowadzone są tam pasieki, a wytwarzane miody posiadają walory wysoko oceniane przez ekspertów. W ramach projektu „Pszczoła karpacka..” powstały już na Ukrainie: Centrum karpackiej pszczoły w Kosowie, prezentujące unikalne historyczne obiekty pszczelarskie (region ten bogaty jest również w dzikie pszczoły miodne), specjalne miejsca do hodowli pszczół we wsi Wielki Rożyn, gdzie utworzono (w promieniu 7 km) czystą strefę rozrodczą pszczoły rasy karpackiej w celu reprodukcji zdrowego czystorasowego materiału pszczelego tej unikalnej rasy. W Kołoczawie powstała pasieka wystawowa z inteligentnym ulem (miód jest pobierany bez ingerencji człowieka do wnętrza ula) oraz licznymi atrakcjami, m.in. są to miniatury zabytków architektury w postaci uli. W miejscowości Smodna utworzona została wystawa poświęcona historii pszczelarstwa w regionie. Ponadto wytyczone zostały „Karpackie szlaki miodowe”: dwie trasy, piesza i rowerowa w rejonie kosowskim (obwód Iwano-Frankowski), trasa piesza w Kołoczawie (obwód Zakarpacki), a w województwie podkarpackim trasa piesza w Lutowiskach oraz trasa rowerowa, obie na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. „Karpackie szlaki miodowe” obejmują pasieki i obiekty związane z pszczelarstwem oraz bartnictwem, a także atrakcje przyrodnicze i turystyczne.
 
Zapraszamy do obejrzenia filmu: https://youtu.be/I1rLxLpL12s
 
Więcej o projekcie:
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo