Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Szukamy ekspertek i ekspertów do oceny wniosków

16-07-2021

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 lipca br. wyłącznie za pośrednictwem kwestionariusza dostępnego na stronie https://forms.gle/m4YvweAC7GifiH6P8. Wyniki naboru podamy do 6 sierpnia br.


Eksperci i ekspertki oceniający wnioski składane w ramach zadania „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030 powinni spełniać następujące wymagania:

  • posiadać wiedzę związaną z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Karpat oraz znać działania sektora organizacji pozarządowych aktywnych w tym obszarze,
  • posiadać doświadczenie w ocenie projektów finansowanych ze środków publicznych lub  doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych,
  • posiadać znajomość specyfiki III sektora, tj. dysponować doświadczeniem we współpracy ze środowiskiem pozarządowym,
  • umieć wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w analizie i ocenie projektów,
  • klarownie i komunikatywnie formułować opinie na temat złożonych wniosków,
  • gwarantować bezstronność w ocenie projektów.

 

Do zadań ekspertów i ekspertek będą należały:

  • ocena wniosków,
  • udział w szkoleniu dotyczącym przygotowania wniosków o dotację.


Liczba ekspertów oceniających wnioski w danej edycji konkursu będzie uzależniona m.in. od liczby wniosków złożonych w ramach otwartego naboru przez podmioty uprawnione. Tym samym Operator zastrzega sobie możliwość wyboru jedynie niektórych spośród zakwalifikowanych ekspertów do oceny wniosków w danej edycji konkursu.


Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat naboru wniosków.

Z wybranymi osobami zostanie podpisana umowa zlecenie określająca zasady pracy i wynagrodzenie (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą nastąpi rozliczenie za pomocą faktury): wniosek – 80,00 zł brutto. Powyższa stawka obejmuje wszystkie koszty związane z oceną, w tym także udział w spotkaniach w formie online.

Wybrani przez nas eksperci i ekspertki zobowiązani będą do podpisania Deklaracji bezstronności eksperta/ki, stanowiącej załącznik do umowy.

W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt mailowy pod adresem: malgorzata.pociask@procarpathia.pl

Informujemy, że dla zapewnienia transparentności i jawności procesu oceny wniosków złożonych w ramach Programu, po zakończeniu konkursów dotacyjnych dane osobowe ekspertów/ekspertek oceniających wnioski (w postaci: imię, nazwisko), zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia „Pro Carpathia” (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).   

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo