Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Publikacja pt. "Pszczelarstwo na pograniczu polsko-ukraińskim"

21-07-2021

 

W ramach projektu „Pszczoła karpacka - wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim” Stowarzyszenie „Pro Carpathia” opublikowało folder pn. „Pszczelarstwo na pograniczu polsko-ukraińskim”. Publikacja ma na celu promocję tradycji pszczelarskich oraz zwrócenia uwagi na potrzebę zachowania i popularyzację hodowli pierwotnej rasy pszczoły karpackiej jako elementu dziedzictwa przyrodniczego pogranicza ukraińsko-polskiego.  Jest to region bogaty w tradycje pszczelarskie i bartnicze, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Od wieków prowadzone są tam pasieki, a wytwarzane obecnie miody i inne produkty pszczele posiadają walory wysoko oceniane przez ekspertów. Zachęcamy do zapoznania się z historią oraz stanem obecnym pszczelarstwa oraz bartnictwa na Podkarpaciu oraz w obwodach zakarpackim i iwanofrankowskim na Ukrainie. Szczególnie ciekawe są zagadnienia związane z działaniami mającymi odtworzenie czystej rasy „karpatki” – niepozornej, ale dzielnej pszczoły wspaniale sobie radzącej w trudnych, górskich warunkach bytowania. Publikacja zawiera mapy pięciu tras turystycznych pn. „Karpacki szlak miodu”: dwie w województwie podkarpackim (trasa rowerowa oraz piesza) oraz trzy trasy po stronie ukraińskiej.

 

Zapraszamy do lektury!

 

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo