Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Łuska Bystrego

30-11-2021
Zapraszamy do obejrzenia filmu o okolicach nieistniejących wsi Rabe i Huczwice niedaleko Baligrodu, które są interesującymi geologicznie enklawami w Bieszczadach. Odwiedzając te tereny możemy zobaczyć  najniżej położone w Polsce gołoborze, kamieniołomy, starą sztolnię i źródła wód mineralnych. Osobliwości, o których mowa kryją się na wschodnim krańcu Wysokiego Działu – największego kompleksu leśnego w Bieszczadach. Gołoborze w Rabem, które zalega na wysokości 540 – 610 m n.p.m. i jest najniżej położonym tego typu tworem w Polsce.  Znajduje się ono w obrębie podjednostki tektonicznej, zwanej Łuską Bystrego, w której odsłaniają się najstarsze utwory strefy przeddukielskiej m.in. warstwy cieszyńskie, lgockie  i istebniańskie. Rumowiska skalne pokrywają stoki wzniesienia o kształcie trójgraniastej piramidy.
 
Link do filmu:
 
Audycja telewizyjna pt. "Łuska Bystrego" została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach zadania „Skarby podkarpackiej przyrody”.
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo