Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Konkurs na inicjatywy lokalne

14-07-2022

Fundacja Instytut Regionalny zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na inicjatywy lokalne na rzecz tworzenia archiwów społecznych.

Oferujemy:
• sfinansowanie inicjatywy (ok. 4700 PLN) związanej z poznaniem, popularyzacją dziedzictwa kulturowego oraz gromadzeniem, zabezpieczaniem, opracowywaniem, digitalizacją i udostępnianiem materiałów archiwalnych związanych z tym dziedzictwem;
• warsztat i doradztwo na temat tworzenia archiwów społecznych – w formie on-line.

Termin składania zgłoszeń: 8 sierpnia 2022 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy:
• dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą / kurierem na adres:
Fundacja Instytut Regionalny, ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub
• przesłać skan formularza na adres: instytut.regionalny.fundacja@gmail.com

Okres realizacji inicjatyw: do 30 listopada 2022 r.

Kontakt:
tel. 17 850 01 81, e-mail: instytut.regionalny.fundacja@gmail.com

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji Instytut Regionalny

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo