Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Geofity

01-04-2023

Geofity - to rośliny wieloletnie, których nadziemna część wyrasta z podziemnych bulw, kłączy, cebulek lub korzeni. Ich strategia życiowa jest prosta i co najważniejsze skuteczna. Muszą jak najszybciej zakwitnąć i wydać nasiona - zanim drzewa rozwiną swoje liście, uniemożliwiając efektywną fotosyntezę w warstwie runa. 

 

Rośliny te przystosowały się do maksymalnego wykorzystywania światła w odpowiednim czasie. Jedyny okres w roku, gdy w naszych lasach liściastych dociera dużo światła do dna lasu, to wiosna. Na tę porę roku przypada również kwitnienie geofitów w runie. Dostosowały się one swym rozwojem do tylko okresowo korzystnych warunków świetlnych. Wiosną na drzewach nie ma jeszcze liści, temperatury są niskie i warunki pogodowe bardzo zmienne. Pomimo wielu niedogodności ze strony pogody do dna lasu dociera bardzo dużo światła. Wśród geofitów spotykanych na Wzniesieniach Łódzkich są gatunki zakwitające bardzo wcześnie, do których na zalanym słońcem dnie lasu docierają pierwsze obudzone zapylacze, są to m.in.: przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis) i zawilec gajowy (Anemone nemorosa). Te dwa gatunki zasiedlają żyzne, wielogatunkowe lasy liściaste takie jak grądy. W Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich Las Łagiewnicki jest miejscem, którego runo co roku pokrywają białe „dywany” zawilców.

 

Do roślin zakwitających wczesną wiosną i lubiących wilgotne siedliska nadrzeczne, należą m.in.: miodunka ćma (Pulmonaria obscura), śledziennica skrętolistna (Chrysosplenium alternifolium), zawilec żółty (Anemone ranunculoides), ziarnopłon wiosenny, jaskier wiosenny (Ficaria verna). Są to poza miodunką, rośliny kwitnące w żółtych kolorach. Wiosną łęgi stają się „złotymi polami obsypanymi kwiatami”. Niektóre z tych roślin wykorzystują do zapylenia i/lub rozsiewania wyjątkowe grupy zwierząt, np. śledziennica przystosowała się do zapylania przez ślimaki, a zawilec żółty wytwarza na owocach wyrostek bogaty w składniki pokarmowe, który przyciąga mrówki, te z kolei zwabione przez zawilce rozprzestrzeniają ich owoce.

 

W naszych ogrodach również spotykamy wiele roślin zakwitających już po stopnieniu pierwszych śniegów, np. śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis). Przebiśnieg to roślina, która swego czasu była zagrożona wyginięciem w Polsce. Była wyjątkowo niszczona na naturalnych stanowiskach przez pozyskiwanie do ogrodów. Obecnie jest pod ochroną częściową i trudno ocenić, które stanowiska są naturalne, gdyż rozprzestrzenia się często z okolicznych przydomowych ogródków. Spośród geofitów ogródkowych rozprzestrzeniających się poza granice działek łatwo zaobserwować kwitnące wczesną wiosną fiołki wonne (Viola odorata) i cebulice syberyjskie (Scilla siberica).

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo