Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

W Zarzeczu w Muzeum Dzieduszyckich

30-01-2009

W pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu (powiat Przeworsk) odbyło się spotkanie reprezentantów Związku Rodowego Dzieduszyckich Herbu „Sas” z władzami gminy, powiatu, służb konserwatorskich i instytucji wspierających: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Stowarzyszenia Pro Carpathia.

 

 

Wiesław Kubicki, wójt gminy Zarzecze, od lat czynił starania, aby cenny klasycystyczny zespół pałacowo-parkowy Dzieduszyckich w Zarzeczu uratować przed zniszczeniem. O skuteczności tych działań świadczy fakt uzyskania - 23 lutego 2007 roku - bezprecedensowego aktu zrzeczenia się praw majątkowych do całego zespołu wraz z wyposażeniem ze strony rodu Dzieduszyckich, nawet jeśli zostałaby uchwalona ustawa o reprywatyzacji. Warunkowane ono jednak było stworzeniem w pałacu Muzeum Dzieduszyckich, w którym znajdą się - przechowywane od lat 40. XX wieku w Muzeum w Jarosławiu – elementy dawnego wyposażenia pałacu: meble, obrazy, lustra i żyrandole.

 

Muzeum to miało stanowić jedno z ogniw rezydencji arystokratycznych na Podkarpaciu, porównywalne do Sieniawy, Łańcuta, Przeworska i Przecławia. W zamierzeniu Związku Rodowego pałac wraz parkiem miał już na zawsze służyć polskiej kulturze, nauce, turystyce i kontaktom międzynarodowym. Te ostatnie wspomagałby utworzony w Zarzeczu Ośrodek Spotkań Międzynarodowych i Krajowych.

 

Dzieduszyccy zadeklarowali przekazanie około 25 portretów-wizerunków członków rodu mocno zapisanych w historii Polski oraz oryginały i kopie dokumentów, druków, fotografii i publikacji, które będą podstawą utworzenia archiwum rodowego. Spotkanie w pałacu w Zarzeczu było elementem kontrolnym sprawdzającym wykonywanie poszczególnych paragrafów aktu notarialnego.


Izabela Maria Dzieduszycka, przewodnicząca Związku Rodowego Dzieduszyckich Herbu „Sas”, podkreśliła dobrą wolę wszystkich stron w realizacji ustaleń sprzed dwóch lat. Tematem zasadniczym dyskusji były jednak dalsze losy konserwacji zabytkowego kompleksu.  

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo