Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

15-lecie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego

25-10-2008
W Czarnorzekach odbyły się obchody 15 rocznicy powstania Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Podczas sesji Rady Społecznej Parku przypomniano starania o utworzenie tego obszaru i jego rolę w ochronie środowiska naturalnego na Pogórzu. Z okazji jubileuszu wydano nową mapę Pogórza Dynowskiego i Strzyżowskiego, ułatwiającą zwiedzanie tych ciekawych przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo terenów.
 
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy utworzono w 1993 roku w najwyższych i najcenniejszych przyrodniczo częściach Pogórza Strzyżowskiego i sąsiadującego z nim Pogórza Dynowskiego Powstały tu też trzy rezerwaty przyrody.
Atrakcją Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego są występujące na szczytach wzniesień fantastycznie uformowane skałki. Te piaskowcowe wychodnie powstały w okresie trzeciorzędu kilkadziesiąt milionów lat temu. Najliczniej odwiedzany jest rezerwat Prządki. Zwiedzanie Parku ułatwia gęsta sieć szlaków i ścieżek turystycznych, przyrodniczych, edukacyjnych i rowerowych.
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo