Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

VI numer czasopisma "Biznes i Etos"

29-10-2018

 Jest już kolejny - szósty, a zarazem ostatni numer czasopisma "Biznes i Etos" wydawanego w ramach projektu „Razem dla Zielonego Podkarpacia - budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę”, który jest współfinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przez środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”.

 

W numerze mowa jest m.in. o edukacji ekologicznej, edukacji lokalnej społeczności i turystów czy o edukacji leśnej, która jest nierozerwalnie związana z edukacją ekologiczną i wpisuje się na stałe w zadania realizowane w Lasach Państwowych. O zabytkowych obiektach dziedzictwa kulturowego, które zostały poddane kompleksowym pracom remontowych.
 

 

 

Czasopismo jest dostępne bezpłatnie w siedzibie Stowarzyszenia PRO CARPATHIA (ul. Rynek 16, II piętro) lub do pobrania na stronie projektu.
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo