Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Konkurs komiksowy „Warto współpracować dla przyrody”

01-12-2017

Konkurs „WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ DLA PRZYRODY” organizowany jest w ramach projektu „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę”.


Cele konkursu:

  • kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących konieczności ochrony przyrody oraz właściwych postaw wobec przejawów jej niszczenia,
  • promowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród młodzieży szkolnej i uczelnianej,
  • propagowanie informacji na temat bioróżnorodności.


Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu/historii obrazkowej dotyczącej współpracy na płaszczyźnie CZŁOWIEK - PRZYRODA. Komiks powinien składać się z 5 obrazków. Formularz, na którym należy narysować komiks znajduje się w załączeniu i stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.

Konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i uczelnianej na terenie województwa podkarpackiego. Informujemy, że w konkursie mogą brać udział również 7 klasy szkoły podstawowej. Uczestnicy będą kwalifikowani do kategorii szkół gimnazjalnych.

 

 

WAŻNE! Formularz, na którym należy narysować komiks ma mieć format min. A3.
Prace można nadsyłać do 28/02/2018 r.
Szczegóły znajdują się w regulaminie.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”.

 

                            

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo