Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie gry dydaktycznej "Zagospodaruj Zielone Podkarpacie"

22-01-2018

 

 

Rzeszów, 22/01/2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0063/16 pn. „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, zaprasza do składania ofert na:

 

 

OPRACOWANIE GRY DYDAKTYCZNEJ

"ZAGOSPODARUJ ZIELONE PODKARPACIE"

 

OPIS PROJEKTU: 

Głównym celem projektu jest zachowanie bioróżnorodności najcenniejszych przyrodniczo obszarów województwa podkarpackiego, poprzez m.in. spotkania mediacyjne różnych grup środowisk mających wpływ na przyrodę, warsztaty terenowe dot. bioróżnorodności Podkarpacia, imprezę edukacyjną, konkurs komiksowy oraz przygotowanie różnych narzędzi służących do popularyzacji różnorodności biologicznej Podkarpacia (gra dydaktyczna, publikacje, aplikacja na telefon, filmy, etc.).

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie gry dydaktycznej „Zagospodaruj Zielone Podkarpacie” jako narzędzia edukacyjnego, które dzięki symulacji sytuacji rzeczywistych wychodzi poza naukę rozwiązań czysto teoretycznych i ułatwia nabywanie praktycznych umiejętności dochodzenia do konsensusów społecznych  w realnych sytuacjach problemowych, które pojawiają się na obszarach chronionych lub innych obszarach cennych przyrodniczo.

 

Termin składania ofert upływa 30/01/2018 r. o godz. 12:00.

 

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Pociask - tel.: (17) 850 01 86,

e-mail: 

 

Szczegóły oferty oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu. 

 


wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo