Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Zaproszenie na I warsztaty terenowe z cyklu "Poznaj by zachować"

01-12-2017
Zapraszamy na I warsztaty terenowe z cyklu „Poznaj by zachować”, których celem jest poznanie różnorodności biologicznej województwa podkarpackiego. Tematem warsztatów będzie turystyka przyrodnicza zimą.

Konkurs komiksowy „Warto współpracować dla przyrody”

01-12-2017
Konkurs „WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ DLA PRZYRODY” organizowany jest w ramach projektu „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę”.

Informacja o wyborze Oferenta - udostępnienie sali, zapewnienie cateringu i noclegu dla uczestników na I warsztaty terenowe

30-11-2017
Informacja o wyborze Oferenta - udostępnienie sali, zapewnienie cateringu i noclegu na pierwsze warsztaty terenowe "Poznaj by zachować" dla różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę woj. podkarpackiego.

Zaproszenie do składania ofert na udostępnienie sali, zapewnienie cateringu i noclegu dla uczestników na I warsztaty terenowe

22-11-2017
Zapraszamy do składania ofert na udostępnienie sali, zapewnienie cateringu i noclegu na pierwsze warsztaty terenowe "Poznaj by zachować" dla różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę woj. podkarpackiego.

Konferencja prasowa otwierająca Projekt

06-11-2017
Nowy projekt pn. „Razem dla Zielonego Podkarpacia” będzie popularyzował różnorodność biologiczną oraz integrował różne środowiska mające wpływ na przyrodę w województwie podkarpackim.

Informacja o wyborze Oferenta - przeprowadzenie spotkań mediacyjnych "CZŁOWIEK vs PRZYRODA"

27-10-2017
Informacja o wyborze Oferenta - przeprowadzenie 13-stu spotkań mediacyjnych "CZŁOWIEK vs PRZYRODA" dla różnych grup interesariuszy mających wpływ na przyrodę woj. podkarpackiego.

Informacja o wyborze Oferenta - publikacja "Wspólne dziedzictwo przyrodnicze woj. podkarpackiego"

25-10-2017
Informacja o wyborze Oferenta - opracowanie merytoryczne publikacji "Wspólne dziedzictwo przyrodnicze woj. podkarpackiego".

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo