Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Informacja o wyborze Oferenta - baza 1000 pytań do aplikacji

19-10-2017
Informacja o wyborze Oferenta - opracowanie merytoryczne bazy 1000 pytań do aplikacji "ZIELONE WYZWANIE".

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie spotkań mediacyjnych "CZŁOWIEK vs PRZYRODA"

19-10-2017
Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie 13-stu spotkań mediacyjnych "CZŁOWIEK vs PRZYRODA" dla różnych grup interesariuszy mających wpływ na przyrodę woj. podkarpackiego.

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie merytoryczne publikacji "Wspólne dziedzictwo przyrodnicze woj. podkarpackiego"

17-10-2017
Zapraszamy do składania ofert na opracowanie merytoryczne publikacji "Wspólne dziedzictwo przyrodnicze województwa podkarpackiego".

Informacja o wyborze Oferenta - czasopismo "Biznes i Etos"

12-10-2017
Informacja o wyborze Oferenta - skład, łamanie, korekta i druk 6 numerów czasopisma "Biznes i Etos".

Zaproszenie do składania ofert na skład, łamanie, korektę i druk 6 numerów czasopisma "Biznes i Etos"

03-10-2017
Zapraszamy do składania ofert na skład, łamanie, korektę i druk 6 numerów czasopisma "Biznes i Etos".

Informacja o wyborze oferenta - materiały filmowe

29-09-2017
Informacja o wyborze oferenta - opracowanie scenariuszy, produkcja i emisja materiałów filmowych.

Zaproszenie do składnia ofert na opracowanie scenariuszy, produkcję i emisję materiałów filmowych

21-09-2017
Zapraszamy do składania ofert na opracowanie scenariuszy, produkcję i emisję materiałów filmowych dot. sytuacji problemowych na linii człowiek - przyroda

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo