Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Informacja o wyborze Oferenta - opracowanie merytoryczne publikacji

30-07-2018
Informacja o wyborze Oferenta - opracowanie merytoryczne publikacji „człowiek vs przyroda na obszarach chronionych w województwie podkarpackim”.

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie merytoryczne publikacji „CZŁOWIEK vs PRZYRODA NA OBSZARACH CHRONIONYCH"

20-07-2018
Zapraszamy do składania ofert na opracowanie merytoryczne publikacji „CZŁOWIEK vs PRZYRODA NA OBSZARACH CHRONIONYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM".

Zaproszenie do składania ofert na skład, łamanie, korektę i druk publikacji "CZŁOWIEK vs PRZYRODA NA OBSZARACH CHRONIONYCH"

19-07-2018
Zapraszamy do składania ofert na skład, łamanie, korektę i druk publikacji „Człowiek vs Przyroda na obszarach chronionych w województwie podkarpackim”

Unieważnienie zapytania ofertowego na opracowanie merytoryczne publikacji „CZŁOWIEK vs PRZYRODA NA OBSZARACH CHRONIONYCH"

19-07-2018
Unieważnienie zapytania ofertowego na opracowanie merytoryczne publikacji „CZŁOWIEK vs PRZYRODA NA OBSZARACH CHRONIONYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM”

Wystawa prac konkursowych

16-07-2018
W dniach 9 lipca-17 sierpnia br. w Lutowiskach jest prezentowana wystawa prac konkursowych konkursu komiksowego "WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ DLA PRZYRODY".

Zaproszenie na VIII warsztaty terenowe z cyklu "Poznaj by zachować"

16-07-2018
Zapraszamy na VIII warsztaty terenowe z cyklu „Poznaj by zachować”, których celem jest poznanie różnorodności biologicznej województwa podkarpackiego. Tematem warsztatów będą stan, zagrożenia i ochrona ochrona ptaków podkarpacia.

Informacja o wyborze Oferenta - udostępnienie sali, zapewnienie cateringu i noclegu dla uczestników na VIII warsztaty terenowe

11-07-2018
Informacja o wyborze Oferenta - udostępnienie sali, zapewnienie cateringu i noclegu na ósme warsztaty terenowe "Poznaj by zachować" dla różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę woj. podkarpackiego.

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo