Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Na rzecz środowiska będą działać lokalni Liderzy Inicjatyw

15-10-2015

 

Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” rozpoczęło 1 października realizację nowego projektu pt. „Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia”. W jego ramach zostanie wykonanych 19 inicjatyw obywatelskich, które dotyczą zachowania bioróżnorodności. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób fizycznych, czy grup nieformalnych, które nie mają możliwości pozyskiwania dofinansowania na realizację swoich pomysłów i przedsięwzięć na rzecz przyrody, a chcięli by działać na rzecz środowiska.

 

W ramach inicjatyw powstanie m.in. ścieżka przyrodnicza w Kalwarii Pacławskiej i ogród „Niezapominajka” przy szkole w Głogowie Młp. W gminie Chłopice zostaną odtworzone zadrzewienia śródpolne, gmina Fredropol pokaże jak uprawiać derenia, gmina Orły skupi się na ochronie populacji sowy i nietoperza. Na terenie miasta Rzeszowa zostanie odnowiona i odtworzona ścieżka przyrodnicza im. W. Szafera, która prowadzi wzdłóż Wisłoka aż do rezerwatu "Lisia Góra".

 

Zakres tematyczny inicjatyw dla środowiska obejmuje: czynną ochronę ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków, budowę i modernizację małej infrastruktury turystyczno-edukacyjnej, lokalny monitoring przyrodniczy, przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych; zakładanie, odtwarzanie i pielęgnację ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych; rozwój ogrodów i parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym czy ograniczenie antropopresji w obiektach użyteczności publicznej.

 

 

Projekt „Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia” będzie realizowany do końca września 2016 r. Jest finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo