Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Odnowiony park w Budach Głogowskich

19-01-2016
Przed realizacją
W trakcie realizacji
Po realizacji

15 stycznia 2015 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr 19 pn.: „Ochrona i pielęgnacja zabytkowego parku i alei grabowej w Budach Głogowskich”.

Liderem Inicjatywy było Stowarzyszenie Razem z Bud Głogowskich, które reprezentował Pan Andrzej Bruź. W realizację Inicjatywy zaangażował się również Urząd Miasta i Gminy Głogów Małopolski, a w szczególności Pan Piotr Dykiel.
 
Drzewa i krzewy rosnące na terenach zamieszkałych stanowią integralny element krajobrazu dlatego celem projektu była ochrona i pielęgnacja starych grabów, drzew i krzewów na terenie alei i parku w Budach Głogowskich. W alei oraz parku występują drzewa i krzewy cenne przyrodniczo (oba obiekty są wpisane do rejestru zabytków prowadzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), drzewa są atakowane przez organizmy chorobotwórcze (grzyby, bakterie, wirusy) oraz pasożyty poprzez brak prac konserwacyjnych. Wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych pozwoli na zachowanie drzewa/krzewu w dobrej kondycji zdrowotnej, a mieszkańcom zapewni poczucie bezpieczeństwa (spadające gałęzie) oraz będą stanowiły cena atrakcje przyrodnicza jak i historyczną. W ramach Inicjatywy zostały przeprowadzone cięcia pielęgnacyjne drzew oraz zamontowane zostały nowe ławki i kosze i na śmieci. 
 
W miejscu realizacji Inicjatywy postawiona została tablica informująca o parku oraz o Inicjatywie.
 
Teren alei i parku jest siedliskiem kilku gatunków zwierząt oraz rzadkich gatunków roślin w Polsce, a jego walory estetyczne pozytywnie wpływają na psychikę ludzi. Pielęgnacja leśnych ekosystemów przyczyni się do wzrostu zainteresowania ochroną środowiska, dzięki czemu mieszkańcy będą świadomi jak ważne jest obcowanie z naturą i jakie korzyści to niesie. 
 
Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".
 
 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo