Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Ścieżka edukacyjna w Budach Głogowskich

04-04-2016
Przed realizacją
W trakcie realizacji
Po realizacji

31 marca br. zakończyliśmy Inicjatywę nr 7 pn. "Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie kompleksów leśnych w Budach Głogowskich". 

 
Liderem Inicjatywy było Stowarzyszenie Razem z Bud Głogowskich, które reprezentował Pan Andrzej Bruź. W realizację Inicjatywy zaangażował się również Urząd Miasta i Gminy Głogów Małopolski, a w szczególności Pan Piotr Dykiel i Pani Monika Paja. W realizację Inicjatywy zaangażowana była również lokalna społeczność. 
 
Ścieżka edukacyjna jest poprowadzona na terenie obszarów objętych ochroną NATURA 2000 oraz Rezerwatu Zabłocie (Puszcza Sandomierska). Powstała nowa ścieżka jest uzupełnieniem do już istniejącej i wykonanej w 2014 roku przez gminę Głogów Małopolski. Budowa ścieżki pozwoli na wyrabianie nawyku obcowania z przyrodą, badań i ochronę środowiska przyrodniczego oraz uwrażliwianie na piękno przyrody w najbliższym otoczeniu. Dzięki budowie  drugiej ścieżki dla społeczeństwa udostępnione zostały informacje na temat istniejącego w tym terenie rezerwatu Zabłocie, który obecnie nie jest znany szerszemu gronu społeczeństwa. 
 
Ścieżka została wyposażona w niezbędną infrastrukturę, tj. wiaty, ławo-stoły, kosze na śmieci oraz 14 tablic informacyjnych. 
 
Budowa ścieżki pozwoli nauczycielom z Gminy Głogów Małopolski, a także prowadzącym zajęcia w ośrodku Centrum Promocji Natura 2000 zrealizować cele dydaktyczne i edukacyjne. Ścieżka edukacyjna umożliwi uczniom poznanie najciekawszych obiektów przyrodniczych w najbliższym otoczeniu. Ścieżka pozwoli uwrażliwić na piękno przyrody, rozwijać i wzbogacić kulturę turystyczną dzieci. Dzięki już istniejącej małej ścieżki edukacyjnej nowa ścieżka zyska dodatkowe walory, bo dzięki niej będzie można promować ścieżkę jako kompleksowe miejsce do edukacji ekologicznej. Powstanie ścieżki pozwoli zachęcić mieszkańców do aktywnego wykorzystania czasu wolnego na obszarach Natura 2000 poprzez kształtowanie proekologicznej motywacji i ukazanie walorów tych obszarów. Kolejną korzyścią będzie kształtowanie świadomości ekologicznej i zapoznanie miejscowej ludności  z celami i zasadami ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 oraz ukazanie znaczenia tych obszarów dla rozwoju gminy w zakresie turystyki i edukacji. 
 
Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".
 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo