Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Odnowiona aleja lipowa w Zgłobniu

04-01-2016

Końcem grudnia 2015 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr 13 pn. „Renowacja zabytkowych drzew i alei lipowej w zespole dworsko – pałacowym przy szkole podstawowej z Zgłobniu”. 

 

Liderami Inicjatywy byli Pan Bartłomiej Wisz (Dyrektor SP w Zgłobniu), Pani Bogumiła Dobrowska i Pani Bożena Drozdowska (nauczyciele w SP w Zgłobniu). 
 
Problemem ogólnym występującym na obszarze realizacji przedsięwzięcia była postępująca degradacja zabytkowych drzew. Na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat nie prowadzono działań zmierzających do pielęgnacji starych lip jak również pozostałego drzewostanu na terenie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego. Zabytkowe lipy oraz pozostałe gatunki drzew nie były zabezpieczone przed dostępem i potencjalną dewastacją zarówno przez ludzi jak i zwierzęta – w kilku przypadkach stwierdzono znaczne obdarcia kory. Przestrzeń, na której znajduje się drzewostan jest siedliskiem gatunków ptaków, ma również istotne znaczenie, jako „bezobsługowa wytwórnia tlenu”. Ponadto stanowi naturalną osłonę przed czynnikami atmosferycznymi. Aleja lipowa starannie wkomponowała się w pejzaż i jest jego ozdobą. Stanowi uzupełnienie zabudowy dworsko-parkowej i składnik historycznej architektury krajobrazu. 
 
W ramach Inicjatywy została przeprowadzona inwentaryzacja  i badanie stanu fitosanitarnego drzew, która pozwoliła wytypować drzewa osiągające wymiary kwalifikujące do objęcia obiektów ochroną w postaci ustanowienia ich w przyszłości pomnikami przyrody oraz działania pielęgnacyjno-zabezpieczające drzewostan. Na odnowionym terenie zostały zamontowane tablice informacyjne dotyczące zabytkowego parku. 
 
Inicjatywa renowacji zabytkowych drzew i alei lipowej w zespole dworsko-pałacowym przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu przyczyniła się do przedłużenia żywotności istniejącego drzewostanu. Renowacja umożliwiła wykorzystanie przestrzeni parku w zakresie rekreacji i wypoczynku mieszkańców Zgłobnia. Podjęte działania będą stanowić element realizowanego programu rewitalizacji obszaru miejscowości objętego ochroną konserwatorską. Inicjatywa przyczyni się także do wzrostu świadomości edukacyjnej uczniów szkoły i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska.
 
Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".
 
 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo