Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Nowe ogrodzenie w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Przemyślu

04-04-2016
Przed realizacją
W trakcie realizacji
Po realizacji

31 marca  br. zakończyliśmy Inicjatywę nr 9 pn. „Bezpieczeństwo zwierząt chronionych w Przemyślu”.

 

Liderami Inicjatywy byli Pani Wioletta Pszonak i Pan Łukasz Stebnicki z Ochotniczego Hufca Pracy w Przemyślu. 
 
Fundacja Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu przyjmuje rocznie ok. 600 zwierząt. Przedsięwzięcie polegało na zbudowaniu trwałych elementów ogrodzenia, oddzielających poszczególne gatunki od siebie oraz zapewniające ochronę przed osobnikami (drapieżnikami) z zewnątrz. Pozwoli to na większą skuteczność w ratowaniu dzikich zwierząt i wyeliminuje straty spowodowane przez atak gatunków z zewnątrz. W budowę ogrodzenia byli zaangażowani pracownicy, wolontariusze Ośrodka i przede wszystkim członkowie OHP w Przemyślu. Poza leczeniem i rehabilitacją, ważne jest także zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania. Okres przebywania zwierząt to często 100-200 dni. Naturalne zachowania behawioralne zwierząt, w tym szczególna płochliwość w miejscach zamkniętych wymagają stosownego zabezpieczenia terenu na którym przebywają. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku saren i łosi. Zwierzęta te po okresie leczenia, wymagają kilku do kilkunastotygodniowego okresu rehabilitacji. W tym czasie są odpowiednio żywione, obserwowane. Obecność ogrodzenia z instalacją elektryczną – „ pastuchy elektryczne” odstraszając w dużym stopniu wyeliminowałoby ten problem. Istotną sprawą jest współwystępowanie na danym terenie drapieżników takich jak lis, jenot oraz zdziczałe psy. Małe gatunki oraz przebywające na wolnym wybiegu (bocian, sowa), a także osobniki młode (małe rysie, sarny, łosie), mogą być dla nich ofiarą. Polepszenie infrastruktury Ośrodka, w postaci budowy ogrodzenia, pozwoli zwiększyć ilość zwierząt uratowanych i wypuszczonych do środowiska naturalnego. W przypadku zwierząt bardzo rzadkich np. rysia, uratowanie jednego osobnika więcej będzie ogromnym sukcesem. 
 
Uratowanie większej ilości dzikich zwierząt jest istotne dla zachowania ich populacji. Szczególnie w przypadku rzadkich osobników z zagrożonej listy, uratowanie nawet jednego zwierzęcia i wypuszczenie zdrowego na wolność jest dużym sukcesem. Poprawa infrastruktury pozwoli przyjąć większą ilość zwierząt. Poprawi się także wskaźnik przeżywalności. Szczególną rolą Ośrodka jest edukacja społeczeństwa. Często niewiedza sprawia, że przypadki spotkania się ludzi z dzikimi zwierzętami kończą się tragicznie. W przypadku saren, częstym problemem jest niczym nieuzasadnione zabieranie młodych osobników ze środowiska naturalnego, w wielu przypadkach kończy się to śmiercią sarny. Nierzadko to zdrowie i życie człowieka może być zagrożone. Sposób zachowania się w przypadku spotkania na swojej drodze niedźwiedzia, wilka a także jelenia jest obowiązkowym tematem podczas spotkań w Ośrodku. Wykonanie prac związanych  z ogrodzeniem, pozwoli na przyjęcie większej ilości wycieczek a tym samym szerszą edukację.
 
Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".
 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo