Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Odnowiona ścieżka przyrodnicza im. Władysława Szafera w Rzeszowie

17-05-2016

16 maja br. zakończyliśmy Inicjatywę pn. „Odtworzenie ścieżki przyrodniczej im. Władysława Szafera w Rzeszowie”. 

 

Liderem Inicjatywy był Zarząd Okręgu Podkarpackiego Ligi Ochrony Przyrody z siedzibą w Rzeszowie, reprezentowany przez Panią Agnieszkę Bator i Pana Huberta Podgórnego. 

 

Przedsięwzięcie miało na celu odtworzenie i odnowienie ścieżki przyrodniczej im. Władysława Szafera, która biegnie wzdłuż rzeki Wisłoka i pozwala zobaczyć większość atrakcji przyrodniczych w mieście Rzeszów. Stare tablice informacyjne i oznaczenia ścieżki uległy zniszczeniu i wymagały naprawy lub wymiany. Od dłuższego czasu pojawiały się głosy lokalnej społeczności o potrzebie i konieczności odrestaurowania ścieżki.  

 

Ścieżka przyrodnicza im. Władysława Szafera służyła i będzie służyć nadal jako pomoc dydaktyczna w zajęciach przyrody i biologii. Stanowi ją 9 przystanków obejmujących najciekawsze elementy przyrody ożywionej, z czego kwintesencją jest rezerwat przyrody „Lisia Góra”. Przedmiotowa ścieżka jest znana ogółowi mieszkańców Rzeszowa, ponieważ jest to wspaniałe miejsce do rodzinnych spacerów. Ponadto jest to swoisty hołd władz i mieszkańców miasta dla wybitnego, światowej sławy paleobotanika i obrońcy przyrody prof. Władysławowi Szaferowi. 

 

Ścieżka przyrodnicza bazuje na istniejących tworach i składnikach przyrody w mieście Rzeszów. Poprzez swój walor turystyczny i edukacyjny ma uczyć i uwrażliwiać na piękno przyrody (obecnej nawet w mieście), tym samym bezpośrednio kształtuje właściwą postawę ekologiczną mieszkańców Rzeszowa. Realizacja Inicjatywy stworzyła wspaniałe miejsce do spacerów, cechujące się dużymi walorami edukacyjnymi, a także podniosła walory turystyczne miasta Rzeszowa. Można tu spotkać wiele ciekawych gatunków ptaków, liczne krzewy i bogaty drzewostan, min. orzecha czarnego, topoli, wiązu szypułkowego oraz okazy dębu szypułkowego, grabu i wierzby płaczącej. Osobliwością ścieżki jest lessowa skarpa, której wysokość względna wynosi 30 m. Z jej wierzchołka rozpościera się widok na dolinę Wisłoka i Pogórze Dynowsko-Strzyżowskie. 

 

Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo