Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Ogród bioróżnorodności w Dębicy pełen kwiatów

31-05-2016

W maju zakończyliśmy Inicjatywę pn. „Ogród Bioróżnorodności w Dębicy”.

 

Liderem Inicjatywy było Szkolne Koło Miłośników Przyrody przy Szkole Podstawowej nr 2, reprezentowane przez Panię Renatą Puźniak, Panią Ludmiłę Szewczyk i Panią Dorotę Piękoś. 
 
Przedsięwzięcie miało na celu stworzenie miejsca przeznaczonego edukacji ekologicznej – „Ogrodu Bioróżnorodności”, który powstał w obrębie Szkoły Podstawowej nr 2. im. Królowej Jadwigi w Dębicy. Działania obejmowały wykonanie projektu ogrodu oraz przygotowanie terenu - ogród zostanie podzielony na integralne sektory, części tematyczne: leśny zakątek, sad owocowy, aromatyczny zielnik, kolorowy warzywnik, łąka kwiatowa oraz przygotowanie terenu poprzez ściągnięcie starej darni, wyrównanie gruntu, nawiezienie i przygotowanie podłoża. Kolejnym etapem Inicjatywy był zakup roślin wraz z ich nasadzeniem oraz zakup infrastruktury (ławki, wieże dla owadów, budki dla ptaków) oraz postawienie tablicy informacyjnej, której celem jest informowanie i promowanie podjętej inicjatywy wśród szkół, przedszkoli i społeczności lokalnej. 
 
Główne korzyści płynące z projektu to aktywizacja młodzieży Koła Ligi Ochrony Przyrody przez prace podjęte w celu stworzenia „Ogrodu Bioróżnorodności”.  Pozwoliło to na wyzwolenie i podjęcie aktywności wśród uczniów, którzy poprzez własne działania  mogli włączyć się w komponowanie terenu, mogli inicjować zadania, poznawać środowisko naturalne, obserwować świat roślin i zwierząt, a przede wszystkim nabywać wiedzę i poszerzać zainteresowania związane z bioróżnorodnością.  Dzięki włączeniu się w tworzenie oraz pielęgnację Ogrodu młodzi ludzie zdobędą wiele ciekawych informacji o zależnościach między różnymi gatunkami roślin i zwierząt.  Będą mieli okazję zaobserwować zwierzęta, które wybiorą przekształcony teren na swoje siedlisko oraz planować działania podnoszące atrakcyjność tego ekosystemu.  Miłośnicy motyli dowiedzą się, jakie rośliny posadzić, aby ulubione gatunki zagościły w ich Ogrodzie. Entuzjaści płazów - jakich błędów unikać podczas tworzenia oczka wodnego.  Obserwatorzy owadów - jak zachęcić pracowitego trzmiela do zakładania gniazd w naszym Ogrodzie. Zakątki z ziołami i warzywami pozwolą uczniom na obserwację wzrastania i dojrzewania tychże roślin.  Wykorzystując zdobytą wiedzę, będziemy mogli przyczynić się do ochrony dzikich zwierząt oraz zwiększenia bioróżnorodności w środowisku miejskim. 
 
Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".
 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo