Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Zrewitalizowany park podworski w Lubaczowie

11-05-2016

W kwietniu br. zakończyliśmy Inicjatywę nr 17 pn. „Rewitalizacja zabytkowego drzewostanu w parku podworskim w Lubaczowie / Zespół Zamkowo - Parkowym”. 


Liderem Inicjatywy była Pani Barbara Woch, Pan Janusz Mazur i Pan Jerzy Plucha. 


Celem projektu była rewitalizacja zabytkowego parku podworskiego poprzez prace pielęgnacyjne historycznego drzewostanu w Zespołu Zamkowo- Parkowego przy Muzeum Kresów w Lubaczowie, który jest ważnym elementem lokalnej historii oraz krajobrazu kulturowego. Zachowanie historycznych nasadzeń pozwoli na utrzymanie tradycyjnego założenia parkowego pochodzącego z 1920 roku a wykonanego wg projektu J. Drexlera. Będzie to również kontynuacja istnienia parku wokół najstarszej części miasta, w tym zamku, którego historia sięga IX wieku. Pielęgnacja drzew jednocześnie pozwoliła na wzrost bezpieczeństwa osób odwiedzających park. Uschnięte, spadające gałęzie byłt dużym zagrożeniem, gdyż są usytuowane m. in. wzdłuż alejek często uczęszczanych przez zwiedzających, w tym dzieci i młodzież szkolną. 


Lokalna społeczność była bardzo zainteresowana rewitalizacją parku podworskiego, gdyż jest to jedyny park w mieście i jest licznie odwiedzany przez lokalną społeczność. W jego utrzymanie zangażowała się przede wszystkim młodzież szkolna, która corocznie bierze udział w pracach porządkowych (m.in. z okazji Dnia Ziemi. etc). Prace pielęgnacyjne drzew miają duży wpływ tak na bezpieczeństwo zwiedzających jak i na odbiór estetyczny parku podworskiego. 

 

Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo