Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Zielony Punkt Kontrolny na terenie ścieżki dydaktycznej "Białkówka"

17-06-2016

15 czerwca 2016 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr 18 pn. „Zielony Punkt Kontrolny na terenie ścieżki dydaktycznej „Białkówka” .

 

Liderem Inicjatywy był Pan Mirosław Marek i Pania Katarzyna Marek. 

 

W 2010 roku z środków EFRR  w ramach V osi POIŚ powstał „Przyrodniczy szlak Puszczy Sandomierskiej” liczący ponad 300 km długości, na trasie którego znajduje się 39 obiektów małej architektury drewnianej w tym 19 ścieżek edukacyjnych. Został tak zaprojektowany, by odciążyć miejsca cenne przyrodniczo, a udostępnić tereny mniej wrażliwe a ciekawe turystycznie. Na jednej ze ścieżek dydaktycznych położonych na gruntach Nadleśnictwa Kolbuszowa („Białkówka”) wdrożyliśmy koncepcję udostępnienia lasu pod nazwą „Zielony Punkt Kontrolny (ZPK)”. Ścieżka ta położona jest w granicach gminy Kolbuszowa, powiat Kolbuszowski, woj. podkarpackie. Przyczyni się on do udostępnienia terenów leśnych w celach uprawiania sportu, rekreacji, turystyki, zajęć edukacyjnych i szkoleniowych. Stworzenie ZPK na ścieżce położonej na trasie Przyrodniczego szlaku Puszczy Sandomierskiej służy  ochronie miejsc cennych przyrodniczo i promuje tereny ciekawe turystycznie, a mniej wrażliwe przyrodniczo. Przyciągnięcie turystów na ścieżkę Białkówka przekieruje ruch turystyczny na tereny poza obszar Natura 2000 Puszcza Sandomierska (PLB 180005), co służyć będzie ochronie środowiska przyrodniczego. 

 

Poszukiwanie umieszczonych na stałe punktów kontrolnych, na bazie specjalistycznej mapy do orientacji sportowej (orienteering), odbywające się w kontakcie z naturą, daje ogromną satysfakcję każdemu, kto zdecyduje się podjąć to wyzwanie. Na orientację można chodzić, maszerować z kijkami, truchtać, biegać, jeździć rowerem lub na nartach. Można to robić indywidualnie lub w grupach, za dnia lub w nocy, przy każdej pogodzie. Ćwiczymy wówczas ciało i umysł, uwrażliwiamy się na przyrodę. Dzięki realizacji tej inicjatywy zostanie uregulowany ruch turystyczny i skierowany na ścieżkę przyrodniczą „Białkówka” która dzięki ZPK stanie się miejscem również do uprawiania orienteeringu. Miejsca wrażliwe przyrodniczo zostaną odciążone (gdyż w tym celu powstał przyrodniczy szlak Puszczy Sandomierskiej wraz z ścieżką Białkówką). Dla lokalnej społeczności miejsce to stanie się terenem wypraw rodzinnych. Istniejący w Kolbuszowej klub Nordic-Wolking będzie mógł korzystać z przygotowanych map i dodatkowo urozmaicać piesze wypady z kijkami. Również Kolbuszowski Klub Turystyczny będzie mógł organizować marsze na orientację bazując na stałych punktach kontrolnych. 

 

W ramach naszej inicjatywy zostaną zaangażowane lokalne zasoby turystyczne w postaci „przyrodniczego szlaku Puszczy Sandomierskiej” oraz położonej na nim ścieżki przyrodniczej. Teren atrakcyjny turystycznie zostanie dodatkowo wypromowany i udostępniony potencjalnym turystom. 

 

Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".
 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo