Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Tereny zielone przy Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku

09-05-2016

Pod koniec kwietnia br. zakończyliśmy Inicjatywę nr 8 pn. „Ekoinicjatywa lokalna dla środowiska". 

 
Liderem Inicjatywy była grupa nieformalna Koła Ligi Ochrony Przyrody przy Hufcu Pracy 9 – 8 w Sanoku, którą reprezentowała Pani Kamila Kowalik i Pan Tomasz Nazar. 

Przedsięwzięcie miało na celu utworzenie infrastruktury edukacyjnej pełniącej rolę bazy dydaktycznej służącej poznawaniu zasad działania ekosystemu w środowisku naturalnym. Dzięki niej młodzież będzie miała możliwość zapoznania się z różnego rodzaju gatunkami roślin i krzewów, także tymi rzadko występującymi naturalnie w przyrodzie. Pozwoli także na rozwój wiedzy na temat procesów biologicznych zachodzących w przyrodzie. Projekt był realizowany w ramach zajęć tematycznych z zakresu biologii, botaniki, geografii, ochrony przyrody, kształtowania krajobrazu i ochrony gatunków zagrożonych. Przedsięwzięcie umożliwiło również monitoring procesów zachodzących w przyrodzie poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń (przyrządów) służących do różnego rodzaju pomiarów atmosferycznych, które mają istotny wpływ na środowisko. Inicjatywa ta stworzyła uczniom warunki do praktycznej nauki przedmiotów związanych ze środowiskiem. Odpowiednia pielęgnacja roślin i należyta konserwacja wybudowanej infrastruktury przez kolejne pokolenia młodzieży i nauczycieli pozwoli na wieloletnie korzystanie z obiektu. Podstawowym problemem na obszarze realizacji przedsięwzięcia (powiat leski) jest brak bazy dydaktycznej dotyczącej nauk z zakresu środowiska i ochrony przyrody dla młodzieży szkolnej. Modernizacja istniejącego obiektu pozwoliła wskazać zależności stanu środowiska od działalności człowieka, rozwinie umiejętności jasnego wyrażania potrzeby dbania o środowisko naturalne oraz poszerzanie wiedzy o ekosystemach i zagrożeniach ekologicznych. Pozwoliła również odpowiednio zagospodarować tereny zielone wokół szkoły. Dzięki powstałemu obiektowi młodzież nauczy się odpowiednio dbać i pielęgnować różnego rodzaju rośliny i krzewy, pozna metody ochrony przyrody oraz nauczy się współistnieć z otaczającym środowiskiem. Wzbudzi w nich chęć i potrzebę życia w zgodzie z naturą co pozytywnie wpłynie na odbudowę lokalnej fauny i flory.

Największe korzyści z przedsięwzięcia uzyskają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, poprzez korzystanie z powstałej infrastruktury, na której będą prowadzone zajęcia teoretyczno – praktyczne z zakresu edukacji środowiskowej. W ramach projektu przywracane będą lokalne odmiany roślin i krzewów co pozwoli w przyszłości na renaturyzację niektórych bieszczadzkich ekosystemów. Funkcjonowanie ścieżki ekologiczno – dydaktycznej pozwoli na bezpośredni kontakt młodych ludzi z przyrodą, uwrażliwi uczniów na potrzeby ochrony środowiska i dbania o ekologię. Jest to wspaniały sposób na skuteczną naukę poprzez interakcje z przyrodą. Ścieżka ekologiczno – dydaktyczna będzie mogła również służyć innym placówkom edukacyjnym na terenie powiatu leskiego i bieszczadzkiego. Podczas dni otwartych szkoły, planowane będą zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli dla gimnazjalistów, w celu zachęcenia młodych ludzi do poszerzania wiedzy na temat otaczającej przyrody. Modernizacja infrastruktury wokół szkoły przyczyni się do poprawy zielonych obszarów miejskich. 

Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".
 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo