Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Zrewitalizowany park podworski w Lubaczowie

04-07-2016

W czerwcu br. zakończyliśmy Inicjatywę nr 16 pn. „Rewitalizacja parku podworskiego w Lubaczowie / Zespół Zamkowo - Parkowy”.

 
Liderem Inicjatywy była Pani Barbara Woch, Pan Janusz Mazur i Pan Jerzy Plucha. 
 
Celem projektu było oczyszczenie stawów będących częścią zabytkowego założenia ogrodowego wokół „Zamku” w Lubaczowie. Park krajobrazowy w typie parku angielskiego założony został wg projektu J. Drexlera ok. 1920 roku w miejscu wcześniejszego powstałego na przełomie XVIII/XIX wieku. Do dnia dzisiejszego zachowały się m. in. pomnikowe lipy i graby oraz kasztanowce. Park stanowi obecnie własność Muzeum Kresów w Lubaczowie i jest miejscem licznie odwiedzanym przez mieszkańców miasta oraz osoby odwiedzające muzeum. Zły stan sadzawek, brak wymiany wody powodowało jej mętnienie oraz nadmierny rozwój glonów. Powstanie dużej ilości osadów dennych poprzez przyspieszenie destrukcji obumarłej materii organicznej, przyczynia się w stawie do zakłócenia równowagi biologicznej. Oczyszczenie stawów parkowych oraz stworzenie możliwości wymiany wody dało możliwość nasadzeń parkowych roślin wodnych a jednocześnie stworzy miejsce dla rozwoju rekreacji i turystyki. 
 
Planowany projekt w znacznym stopniu wpłynął na czystość wody w stawach. Nasadzenia roślinności wpłynęły na zwiększenie atrakcyjności parku oraz umożliwiają korzystanie z niego lokalnej społeczności. Położony w pobliżu centrum miasta 5. hektarowy park podworski jest ważnym elementem obszaru historycznego i rekreacyjnego miasta. Cieki wodne, w tym zespół sadzawek są kluczowym elementem aranżacji parku i mają istotny wpływ na jego ekosystem. Udrożnienie rowu oraz stworzenie możliwości wymiany wody ma zasadniczy wpływ na lokalny ekosystem oraz bioróżnorodność. Odtworzenie roślinności wodnej znacznie poprawiło walory estetyczne parku. 
 
Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".
 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo