Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Przyszkolne arboretum w Racławówce

29-06-2016

W połowie czerwca br. zakończyliśmy Inicjatywę nr 15 pn. „Przyszkolne Arboretum w Racławówce”. 

 
Liderem Inicjatywy była Panie: Anna Bereś, Monika Poręba i Celina Pondo. 
 
Miejscowość Racławówka położona jest w obszarze podmiejskim Rzeszowa, co oznacza coraz szybsze osiedlanie się, budowę infrastruktury gospodarczej a co za tym idzie ograniczanie naturalnych przestrzeni gdzie mogą żyć rośliny i zwierzęta. Ponadto na terenie miejscowości nie ma lasów, nie ma też obszarów chronionych, jedyna przepływająca rzeka - Lubcza to obecnie sztucznie uregulowany i w dużej części umocniony płytami betonowymi ciek wodny co sprawia, że nie ma tam warunków na naturalny rozwój fauny i flory. Dlatego rodzice wraz z nauczycielami przyrody widzieli problem polegający na przyrodniczym ubożeniu miejscowości a co za tym idzie obniżaniu się poziomu wiedzy i zaangażowania w kwestie ochrony przyrody młodego pokolenia, ale także całej lokalnej społeczności. Na terenie miejscowości nie ma miejsc występowania chronionych roślin, zanika też tradycja uprawy starych odmian ziół i kwiatów. Na poprawę tego stanu rzeczy w dużym stopniu wpłynęło urządzenie arboretum. Położone na terenie szkolnego ogrodu spełnia kilka funkcji: funkcję ochrony ex-situ zagrożonych gatunków poprzez posadzenie w nim odmian zagrożonych wyginięciem, jest wspaniałym zapleczem do realizacji zajęć przyrodniczo-biologicznych w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, stanowi miejsce prowadzenia kół zainteresowań, warsztatów sadzenia i pielęgnacji roślin oraz stanowi pokazowe poletko uprawy tradycyjnych ale ginących już odmian roślin użytkowych co zachęci mieszkańców do powrotu do ich hodowli. Powstanie arboretum umożliwiło realizację programu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, kształtując u uczniów postawy proekologiczne. Bogactwo roślin szkolnego Arboretum stanie się powabnią dla wielu gatunków zwierząt, jednocześnie pozwoli rozbudzać w uczniach głębsze zainteresowanie światem przyrody, wyzwalać aktywność badawczą dzieci, doskonalić umiejętność rozpoznawania gatunków chronionych, kształtować szacunek wobec przyrody, a w przyszłości podejmować nowe inicjatywy na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. 
 
Realizacja inicjatywy opierała się na aktywności lokalnej grupy nauczycieli oraz rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej w Racławówce. Wkład własny to przede wszystkim wkład pracy w zaprojektowanie arboretum oraz wykonanie w zakresie przygotowania podłoża, zakupu roślin i materiałów, posadzenia roślin i ich pielęgnowania. We własnym zakresie zostały wykonane również prace związane z utworzeniem utwardzonej ścieżki - w ramach projektu zostały zakupione tylko niezbędne materiały. Po realizacji inicjatywy - tak powstałe arboretum będzie musiało być utrzymane - a więc cały czas będzie angażowało zasoby społeczne (utrzymaniem arboretum będą opiekować się nauczyciele przyrody i techniki wraz z kołami zainteresowań), oprócz tego niezbędne będą zasoby finansowe (odpowiednie nawozy, odtwarzanie stanu roślin w razie potrzeby) i zostaną one zapewnione ze środków zbieranych przez rodziców. 
 
Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".
 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo