Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Zadrzewienia śródpolne w gminie Chłopice

02-07-2016

W czerwcu br. zakończyliśmy Inicjatywę nr 12 pn. „Odtworzenie zadrzewień śródpolnych w gm. Chłopice”.

 
Liderem Inicjatywy był Pan Mateusz Łatka i Pani Justyna Łatka.
 
Głównym celem przedsięwzięcia była odnowa zadrzewień i zakrzewień śródpolnych gatunkami drzew. Teren na którym była realizowana inicjatywa znajduje się nad rzeką Łęg wśród pól uprawnych. Zasadzenie drzew pozwoliło na odnowienia flory i fauny polnej. Schronienie wśród drzew znajdą różnego rodzaju gatunki ssaków jak i liczne ptactwo. Powstała aleja drzew, która będzie swoistym korytarzem ekologicznym dla zwierząt. Głównym problemem na tym terenie jest wycinanie drzew i krzewów, które stanowiły naturalne schronienie, jak i miejsca lęgowe dla wszelakiego rodzaju ptaków i ssaków. Tworzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego na tym obszarze. 
 
Główne korzyści dla środowiska naturalnego to stworzenie korytarza ekologicznego dla zwierząt, schronienia dla licznych gatunków zwierząt, stworzenie miejsc życia i rozrodu dla nich. Ponadto, zwiększy się świadomość społeczności lokalnej na temat znaczenia korytarzy ekologicznych w postaci zadrzewień, zakrzewień śródpolnych. Dzięki współpracy ze szkołą podstawową i gimnazjum będzie możliwość organizowania lekcji w plenerze i edukacja młodzieży. Nowe zadrzewienia na terenach rolniczych gminy Chłopice przyczynią się do wzbogacenia różnorodności biologicznej i poprawy funkcjonowania ekosystemów. Zadrzewiony obszar zwiększy różnorodność biologiczną terenów zagospodarowanych przez człowieka. Korzyści nie ograniczą się jednak tylko do przyrodniczych. Będą one miały także wymierną wartość dla społeczności lokalnej. Będą to wytwory i funkcje krajobrazu przydatne dla społeczeństwa takie jak np. funkcje oczyszczające powietrze oraz podnoszące jakość życia (np. walory estetyczne i dobra kulturowe). Zadrzewienie wprowadzi cały szereg usług ekosystemowych. Między innymi dobroczynny wpływ zadrzewień na plony rolne, poprzez kształtowanie klimatu i mikroklimatu. 
 
Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
 
Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".
 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo