Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Nowa infrastruktura na ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej "Bór" k. Głogowa Młp.

14-07-2016

Na przełomie czerwca-lipca zakończyliśmy Inicjatywę nr 6 pn. "„Poprawa infrastruktury i promocja ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej w rezerwacie Bór koło Głogowa Małopolskiego” .

 

Liderem Inicjatywy było Stowarzyszenie Na Plus.

 

Przedsięwzięcie miało na celu poprawę  infrastruktury przyrodniczo-edukacyjnej, która z upływem czasu została zniszczona/wyeksploatowana. Zadanie polegało  na odtworzeniu ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Bór k/ Głogowa Małopolskiego, która została utworzona przez Nadleśnictwo Głogów Małopolski około 10 lat temu jednakże przez szereg lat została zniszczona i uległa samoistnej degradacji z powodu warunków, jakie panują w lasach. Dzięki odnowieniu infrastruktury występującej na terenie rezerwatu i ścieżki mieszkańcy powiatu rzeszowskiego zyskają miejsce do edukacji przyrodniczej jak i miejsca do spędzania wolnego czasu na łonie przyrody. Ścieżka położona jest na terenie Nadleśnictwa Głogów Małopolsk,i które wyraża zgodę na realizację ww. przedsięwzięcia. 

 

Modernizacja ścieżki pozwoli nauczycielom z Gminy Głogów Małopolski, a także prowadzącym zajęcia w ośrodku Centrum Promocji Natura 2000 zrealizować cele dydaktyczne i edukacyjne. Ścieżka edukacyjna umożliwi uczniom poznanie najciekawszych obiektów przyrodniczych w najbliższym otoczeniu. Ścieżka pozwoli uwrażliwić na piękno przyrody, rozwijać i wzbogacić kulturę turystyczną dzieci. Poprawienie infrastruktury ścieżki pozwoliło na ponowne korzystanie z niej mieszkańców i zainteresowanych osób ścieżki pozwoli na wyrabianie nawyku obcowania z przyrodą, badań i ochronę środowiska przyrodniczego oraz uwrażliwianie na piękno przyrody w najbliższym otoczeniu. 

 

Odtworzenie ścieżki bazowało przede wszystkim na bogatych zasobach naturalnych obecnych na terenie rezerwatu gdzie oprócz naturalnych ostoi boru wilgotnego, występują rzadko spotykane w tej części Polski górskie gatunki roślin, m.in. rosiczka okrągłolistna, zimowit jesienny, centuria pospolita, czosnek siatkowy, kozłek bzowy, przetacznik górski, tojeść gajowa, żywiec gruczołowaty. Występowanie tych okazów pozwala zaliczyć teren rezerwatu do podgórskiej formy buczyny karpackiej. Z gatunków chronionych w głogowskich lasach można spotkać wawrzynka wilczełyko, widłaka jałowcowatego, podkolan biały, barwinek pospolity, bluszcz pospolity oraz liczne gatunki rzadkich porostów. Pełne uroku zakątki leśne zamieszkują sarny, dziki, borsuki, łasice, kuny, lisy, a nawet jelenie. Ponadto można napotkać sowę uszatą, bociana czarnego, myszołowa, krogulca, czy lelka. Wiele gatunków zwierząt występujących na terenie rezerwatu jest wpisanych do „Polskiej Czerwonej Księgi” gatunków wymierających bądź zagrożonych wyginięciem. 

 

Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo