Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Na rzecz Zielonego Podkarpacia będą działać lokalni Liderzy

03-08-2016

Jest już decyzja w sprawie dofinansowania Projektu „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia”. W dniu 19/07 br. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zatwierdził listę rankingową przedsięwzięć rekomendowanych do dofinansowania i przystępuje do negocjacji i podpisywania umów na ich realizację.

W ramach konkursu NFOŚiGW wpłynęło 48 wniosków z całej Polski, z czego 20 otrzymało pozytywna ocenę formalną, a merytoryczną 16. Finalnie na liście znalazło się 13 najlepiej ocenionych  (o najwyższej punktacji) mieszczących się w przewidzianej w warunkach naboru alokacji. Jest nam miło ogłosić, że Stowarzyszenie „Pro Carpathia” znajduje się na 4 miejscu tej listy.

W tym roku Stowarzyszenie wybrało 14 najlepszych propozycji Inicjatyw, a ich zakres tematyczny obejmuje m. in.:

- przeciwdziałanie zaniku owadów zapylających,

- rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu  przyrodniczym,

- ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej,

- odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych,

- zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych.

Projekt „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” będzie realizowany od 1 października br. i potrwa rok.

Warto zaznaczyć, że jest to już druga edycja Inicjatyw dla środowiska w której Stowarzyszenie „Pro Carpathia wzięło udział. Pierwsza edycja objęła swym dofinansowaniem 19 Inicjatyw. Dzięki zaangażowaniu ich Liderów, przyczyniła się do aktywizacji lokalnej społeczności po podejmowania działań na rzecz środowiska oraz do dużych zmian na terenach objętych Projektem m. in. Małkowicach, Lubaczowie, Dębicy, Głogowie Młp. czy Racławówce. Więcej o aktualnych Inicjatywach możecie przeczytać na stronie Zielonego Podkarpacia http://www.zielonepodkarpacie.pl/o-projekcie-inicjatywy/ Mamy nadzieję, że to Was zainspiruje i złożycie swoje pomysły w kolejnej – już trzeciej – edycji konkursu.

Gratulacje dla Liderów Inicjatyw za trud, zaangażowanie oraz czas włożony w przygotowanie i poprowadzenie Inicjatyw dla Zielonego Podkarpacia.

 

Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo