Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Szkolny ogród "Niezapominajka"

01-09-2016

W sierpniu 2016 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr  11 pn. „Renowacja i rozbudowa ścieżki przyrodniczej w szkolnym ogrodzie „Niezapominajka”

 

Liderem Inicjatywy była Pani Maria Woźniak, Pani Anna Borowiec i Pani Agnieszka Janik, które reprezentowały Klub Ekologiczny LOP w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim. 
 
Szkolny ogród „Niezapominajka” został utworzony w roku 2005 we współpracy z Nadleśnictwem w Głogowie Młp. Powstała w nim ścieżka przyrodnicza, która liczy 12 przystanków. Ogród jest dostępny dla mieszkańców Głogowa Małopolskiego, mogących zobaczyć i podpatrzeć ekologiczne rozwiązania tu występujące. Głogów Małopolski to miejscowość, w której większość mieszkańców posiada małe ogrody przydomowe. Zauważono potrzebę pokazania ekologicznych praktyk, tak aby dbać o bioróżnorodność, która jest warunkiem stabilności ekosystemów naturalnych. Zadaniem twórców inicjatywy było więc utrwalanie nawyków potrzebnych do ochrony środowiska na każdym szczeblu: domu, lokalnej przestrzeni miejskiej, miejscowości, kraju, globu. Poprzez uczniów edukowani są rodzice, a przede wszystkim starsze pokolenie, które popełnia wiele ekologicznych błędów, często nieświadomie. 
 
W ramach Inicjatywy:
- wymieniono 12 wolnostojących tablic informacyjnych ścieżki ekologicznej w szkolnych ogrodzie „Niezapominajka” w Zespole Szkół w Głogowie Młp. 
- wykonanie dodatkowo nowych 6 nowych tablic niezbędnych w edukacji ekologicznej, 
- wykonano dodatkowe wyposażenie ogrodu zwiększającego bioróżnorodność, w tym pojniki dla ptaków, podpory dla roślin miododajnych, kryjówki dla nietoperzy,
- opracowano i wydrukowano Quest (grę terenową przyrodniczą po ogrodzie). 
Materiały merytoryczne, które znajdują się na tablicach zostały opracowane przez nauczycieli opiekunów Klubu Ekologicznego LOP. Sześć dodatkowych tablic przystankowych w szkolnym ogrodzie pokazywać będzie sposoby wpływania na zwiększanie lokalnej bioróżnorodności. W tym celu zakupione zostaną budki dla nietoperzy, pojniki dla owadów i pergole dla roślin miododajnych. 
 
Społeczność lokalna – uczniowie, mieszkańcy będą na bieżąco informowani o konkursach oraz zbiórkach surowców wtórnych. Ważne wydarzenia, konieczne działania będą publikowanie na szkolnej stronie internetowej oraz przekazywane podczas spotkań z rodzicami. Utworzenie ogrodu ukazującego dobre ekologiczne praktyki jak budowa zimowych kryjówek dla owadów i nietoperzy, zakładanie oczka wodnego, skalniaka, szachownicy ziołowej, pojników dla motyli oraz ptaków, uprawę warzyw i kwiatów 
z wykorzystaniem metod walki biologicznej z pewnością zaszczepi podstawowe zasady korzystania ze środowiska wśród uczniów oraz lokalnej społeczności. 
Przedsięwzięcie popierane jest przez rodziców, którzy często przekazują nnadwyżki roślin, cebule kwiatów, nasiona, doniczki. Liderów wspierały lokalne firmy i instytucje dając niewielkie upusty przy zakupie narzędzi. W znacznym stopniu działania wspierało również Nadleśnictwo w Głogowie Młp, przekazując  torf, korę, sadzonki drzew i krzewów. 
 
Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".
 
 
 

Pliki do pobrania

Quest "Niezapominajka"

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo