Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Aleja dereniowa w Huwnikach

30-09-2016

30 września 2016 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr 10 pn. „Aleje jako zanikający element krajobrazu. Promocja i pielęgnacja cennej alei dereniowej”.

 
Liderem Inicjatywy było Stowarzyszenie Dziedzictwo Europy Środkowej z siedzibą w Przemyślu, reprezentowane przez Pana Eligiusza Rybienika.
 
W drugiej połowie XX w. z krajobrazu Polski zniknęło wiele cennych historycznie i kulturowo elementów. Wśród nich zniknęły także cenne przyrodniczo aleje lipowe, dębowe, grabowe, ale także aleje drzew owocowych. Aleje drzew owocowych i nie tylko oprócz swojego waloru użytkowego (owocowanie), mają również walor estetyczny (piękne, obfite wiosenne kwitnienie) oraz znaczenie krajobrazowe (zadrzewienia przydrożne) z całą gamą swoich specyficznych funkcji dla lokalnego środowiska przyrodniczego jak pozytywny wpływ na mikroklimat, oczyszczanie powietrza, wody i gleby czy tez zwiększanie bioróżnorodności. Celem Inicjatywy było więc przywrócenie do świadomości lokalnej społeczności piękna i funkcjonalności alei w regionalnym krajobrazie oraz warsztaty instruktażowe z zakresu zakładania, pielęgnacji i, prawidłowego prowadzenia alei, przycinania, ekologicznej uprawy oraz popularyzację drzew dereniowych. Zadanie zrealizowane jest na przykładzie alei założonej w latach 90 XX w., zlokalizowanej w miejscowości Huwniki na gruntach prywatnych. Długość alei wynosi ok. 230 metrów i obejmuje ok. 200 drzew w dwóch rzędach. Jest to jedna z dwóch alei dereniowych na Podkarpaciu, a jedna z trzech w kraju. 
 
Zrealizowane działania w ramach Iniicjatywy:
- pielęgnacja pokazowej alei dereniowej w tym koszenie powierzchni ok. 1/2 ha, przycinanie i kształtowanie,
- prace porządkowe i pielęgnacyjne dotyczące zabytkowej alei dereniowej,
- 3 warsztaty instruktażowe w Huwnikach dla lokalnej społeczności  w celu zapoznania ich z metodami przycinania, oraz pielęgnacji drzew dereniowych w różnych okresach wegetacji roślin (od kwitnienia do zbiorów); z zakresu prawidłowego planowania nasadzeń alei w zależności od planowanych gatunków, a także  z zakresu prawidłowego prowadzenie nasadzonych alei, szczepienia sadzonek, 
- postawienie tablicy informacyjnej.
 
Poprzez popularyzację alei drzew owocowych (w tym przypadku derenia) jako wartościowej formy nasadzeń osiągnięty został przede wszystkim efekt wzmacniający dla lokalnej bioróżnorodności florystycznej. Aleje owocowe oraz aleje przydrożne stanowią miejsce występowania dla wielu organizmów, chronią powietrze, glebę oraz wody gruntowe przed zanieczyszczeniami rolniczymi i komunikacyjnymi. Lokalne społeczności biorące udział w szkoleniach i warsztatach dowiedzieli się na temat istotności nasadzeń liniowych drzewostanu (alei) oraz ich funkcjach estetycznych i przyrodniczych. Dodatkowym atutem jest wzrost zainteresowania regionem poprzez promocję wyjątkowej na skalę Polski alei dereniowej założonej w latach 90 XX wieku. 
 
Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".
 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo