Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Czy oddolne działania Liderów Inicjatyw na rzecz środowiska przyniosły spodziewane efekty?

28-09-2016

Budowa i modernizacja  ścieżek przyrodniczych, rewitalizacja parków  podworskich, czynna ochrona przyrody czy odtworzenie zadrzewień śródpolnych – między innymi takie projekty zostały zrealizowane w ramach projektu - Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia. Stowarzyszenie Pro Carpathia poinformowało dziś, że przez rok czasu zostało z sukcesem zakończonych 19 Inicjatyw.

 

Wśród projektów, które zostały zrealizowane są  m.in. odtworzenie ścieżki przyrodniczej im. Władysława Szafera na Lisiej Górze w Rzeszowie, poprawa infrastruktury i promocja podobnej trasy w Borze koło Głogowa Małopolskiego, poprawa bezpieczeństwa zwierząt chronionych w Przemyślu w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt czy zasadzenie alei 800 dębów. To tylko niektóre z działań jakie zostały podjęte przez małe stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne czy osoby fizyczne, będących Liderami tych Inicjatyw.

 

– To przedsięwzięcie miało na celu pobudzenie lokalnych społeczności do działań na rzecz przyrody – podkreśla Małgorzata Draganik ze Stowarzyszenia „Pro Carpathia”, koordynatorka projektu. – Liderzy z dużym zaangażowaniem podeszli do realizacji Inicjatyw, włączyli również lokalną społeczność w ich realizację. Są dumni z osiągniętych celów i wypracowanych efektów  – dodaje.

 

Przebieg spotkania

 

Spotkanie otworzyła i przeprowadziła Pani Małgorzata Draganik – Koordynator Projektu, która powitała wszystkich uczestników oraz poprowadziła dalszą część Spotkania. Omówione zostały kwestie związane z końcowym rozliczeniem Inicjatywy oraz zmianami w umowie ogólnej. Zasadniczą częścią spotkania było przedstawienie przez jego uczestników efektów zrealizowanych przedsięwzięć w formie krótkiego sprawozdania. Dodatkowo przedstawiono nowe Inicjatywy, które zostaną zrealizowane podczas projektu „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia”.

 

Każdy uczestnik otrzymał materiały ze szkolenia oraz certyfikat.

 

Koszt wszystkich projektów to prawie pół miliona złotych - pieniądze przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a organizatorem Projektu było Stowarzyszenie „Pro Carpathia”.

 

Więcej informacji znajdź na stronie Projektu

 

Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo