Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Kolejne 14 Inicjatyw

24-10-2016

Już po raz drugi rozpoczyna się projekt pod znakiem Inicjatyw lokalnych dla środowiska w naszym województwie.

 

Lokalni liderzy, którymi są osoby fizyczne, grupy nieformalne, małe stowarzyszenia czy fundacje, podejmą kolejne działania na rzecz środowiska. Łącznie zaplanowanych jest 14 Inicjatyw na terenie naszego województwa. Powstanie wiele ciekawych przedsięwzięć m. in kłody bartne w Nadleśnictwie Głogów Małopolski na ścieżce edukacyjnej (Inicjatywa „Leśna Pszczoła”) czy Zielona Klasa w Klęczanach („Zielona Klasa skarbnicą wiedzy o przyrodzie). Ponadto zostaną zrewitalizowane, bądź odtworzone lokalne zakrzewienia i zadrzewienia („Pamiętajcie o ogrodach…” w Zgłobniu oraz „Zasadzenie ostoi cisa…” w Łętowni) oraz zabiegi fitosanitarne w zabytkowym drzewostanie przy zespole cerkiewnym w Radrużu, wpisanym na listę UNESCO. Wyżej wymienione działania to tylko niewielka część tego co zostało zaplanowane w tym naborze.

 

W miniony czwartek tj. 20 października w Rzeszowie w I spotkaniu uczestniczyli Liderzy Inicjatyw, którzy razem ze Stowarzyszeniem „Pro Carpathia” będą realizować projekt „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia”.

 

Spotkanie poprowadzili członkowie Stowarzyszenia, w tym dyrektor ds. promocji pan Krzysztof Zieliński, który to przedstawił działalność, a także dotychczasowe osiągnięcia naszego Stowarzyszenia. Następnie pani Małgorzata Draganik – Koordynator Projektu  poprowadziła dalszą część Spotkania. Zasadniczą częścią spotkania było szkolenie z zakresu realizacji Inicjatywy: jakie są procedury, wymogi oraz jaki jest zakres odpowiedzialności po każdej ze stron. Ta cześć została zakończona dyskusją, podczas której padało wiele pytań ze strony Liderów Inicjatyw.

 

Przypominamy, że w pierwszym naborze który zakończył się we wrześniu br., zrealizowanych zostało 19 Inicjatyw zgłoszonych przez osoby fizyczne, grupy nieformalne, małe stowarzyszenia i fundacje, które zdecydowały się działać na rzecz środowiska.

 

Na realizację Inicjatyw w drugim naborze Stowarzyszenie „Pro Carpathia” pozyskało środki z NFOŚiGW w łącznej kwocie ok. 400 tyś. Całość zostanie sfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

O każdej inicjatywie można przeczytać na naszej stronie internetowej w zakładce O projekcie oraz Inicjatywy Lokalne.

 

Poniżej przedstawiamy spis wszystkich Inicjatyw realizowanych w ramach aktualnego naboru:

1. Leśna Pszczoła

2. Pielegnacja cennego drzewostanu przy Zespole Cerwiekwnym w Radrużu wpisanym na listę UNESCO

3. Pamiętajcie o ogrodach - uzupełnienie zadrzewień w parku dworskim przy SP w Zgłobniu

4. Zielona Klasa skarbnicą wiedzy o przyrodzie

5. Rewitalizacja zieleni związanej z zabudową na terenie Gminy Lubaczów

6. Na ratunek pszczołom w Beskidzie Niskim

7. Odtworzenie miododajnego i wymarłego drzewiostanu z rekultywacją terenów zielonych z nasadzenim kwiatów długokwitnących w sołectwie Łętownia

8. Naturalnie, kulturalnie, lokalnie

9. Zasadzenie ostoi cisa pospolitego i krzewu kłokoczki w sołectwie Łukowe

10. Wyznaczenie ekoszlaku i budowa czatowni ornitologicznych we wsi Gorajec

11. Rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym

12. Tworzymy mini park w Jasionce

13. Wspólnie dla drzew

14. Zielony zakatek edukacji i integracji

 

 

Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 

 

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo