Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna "Dębowy Gaj"

20-07-2016

W lipcu zakończyliśmy Inicjatywę nr 4 pn. „Rewitalizacja dąbrowy w Kalwarii Pacławskiej wraz z poprowadzeniem przez nią ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej”. 

 

Liderem Inicjatywy był Kamil Pilch. 

 

Przedsięwzięcie miało na celu pełną rewitalizację ok. 3 ha dąbrowy, a tym samym turystyczne i edukacyjne jej udostępnienie, poprzez zaplanowanie i poprowadzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej. Skorzystają na tym lokalni mieszkańcy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, turyści, samorząd lokalny, przyrodnicy i naukowcy. Realizacja inicjatywy przywróci pierwotny charakter fragmentowi najlepiej zachowanego pastwiska dębowego. Skutkiem będzie zwiększenie dostępności tego ekosystemu dla zwiedzających co przyczyni się do rozwoju turystyki przyrodniczej na tamtych terenach. Dzięki zaprojektowaniej ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej zwiększy się świadomość ekologiczna lokalnej społeczności i turystów. Tablica informacyjna w łatwo dostępnym miejscu pozwoli na rozpowszechnianie informacji na temat ścieżki i realizowanej inicjatywy. 

 

Działania miały na celu przywrócenie tradycyjnego, pastwiskowego charakteru dąbrowy. Zapobiegną całkowitemu zanikowi cennych siedlisk przyrodniczych i stworzą możliwości częściowego przywrócenia tradycyjnej gospodarki pasterskiej. Podniosą świadomość ekologiczną mieszkańców Kalwarii i okolic. Wpłyną również na rozwój turystyki przyrodniczej wśród mieszkańców i odwiedzających. 

 

Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo