Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Leśna pszczoła na terenie Gminy Głogów Małopolski

13-03-2017

W weekend 10 – 12 marca na terenie Gminy Głogów Młp.  zostały przeprowadzone prace związane z inicjatywą „Leśna Pszczoła”. Zakupiono drzewa, wykonano 6 kłód bartnych oraz zamontowano je w terenie, przy już istniejącej ścieżce edukacyjno – przyrodniczej. W pracach wzięli udział członkowie Fundacji Bractwo Bartne z Augustowa.

Pszczoła miodna jest gatunkiem zanikającym w przyrodzie, od jej występowania zależne jest 75% naszego pożywienia. Wiele gatunków roślin uzależnione jest od funkcji zapylającej pszczół. Wymieranie gatunku prowadzi do zubożenia otaczającego nas ekosystemu. Podkarpacie posiada bogatą tradycję związaną z pszczelarstwem na terenach dawnej Puszczy Sandomierskiej. Obecnie bartnictwo jest dziedziną, która praktycznie zanikła.

Inicjatywa przyczyni się do wzrostu liczebności gatunku, a co za tym idzie do efektywniejszego zapylania roślin. Rośliny będą lepiej owocować i wytwarzać większą ilość nasion, które stanowią pokarm dla wielu gatunków zwierząt, w tym ptaków, objętych ochroną w ramach obszaru NATURA 2000 Puszcza Sandomierska.

Działania realizowane są w ramach Inicjatywy nr 1 „Leśna pszczoła”. Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu „Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”. Projekt sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

 


 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo